Agencija za zaštitu okoliša

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Agencies, institutes, funds, centers and others autonomous bodies with governing autorities, Environmental protection and sustainable development and a body that is now defunct

Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je sva prava i obaveze navedene državne institucije (AZO).

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

5 requests
Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.
Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana. Povjerenik u bitnome navodi da...
Poštovana gospođo Podgoršek,   Katalog otpada je propisan Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) koji je dostupan na poveznici: [1]http://narod...
Klasa: 032-03/15-02/31 Urbroj: 366-01-1-15-4 Zagreb, 22. listopad 2015. Poštovani, crveni popisi dostupni su za preuzimanje samo u pdf formatu kako b...
Poštovana, U privitku Vam dostavljam exportiranu kompletnu traženu bazu u xlsx formatu, prema Vašem zahtjevu. Srdačan pozdrav, Branka Ilakovac, dipl...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?