Nepravilnost ili prijevare u upravljanju i provedbi Europskih fondova i korištenju EU sredstava 2015 do 2019

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Prvenstveno, molio bih vas da u odgovoru na email potvrdite kada zaprimite ovaj zahtjev.

Sumnju na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava, mogu se prijaviti na adresu elektroničke pošte Agencije za plaćanja: [email address] ili putem obrasca https://www.apprrr.hr/prijava-nepravilno.... Izvor: https://www.apprrr.hr/prijava-nepravilno....

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije za razdoblje 2015 - 2019 (ukljucujuci pocetnu i krajnju godinu):

- popis i opis (ako imate) metapodatka koji opisuju dataset koji ste duzni prikupljati za prijavljenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi EFJP, EPFRR, EFPR, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava
- dokument koji kao izvjestaj o zaprimljenim prijavama i poduzetom dostavljate nadleznom tijelu Europske unije.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Slican zahtjev poslan EU tijelu: https://www.asktheeu.org/en/request/olaf...

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Zahtjev poslan na Ministarstvo financija RH:
http://imamopravoznati.org/request/nepra...

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

e-mail je zaprimljen.

S poštovanjem,

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development
Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Web adresa: www.apprrr.hr

show quoted sections

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

 

Agencija za plaćanja vodi evidenciju o prijavljenim sumnjama na
nepravilnostima kao i o utvrđenim nepravilnostima u okviru provedbe
Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj.

 

U slučaju kada Agencija za plaćanja uoči ili zaprimi prijavu sumnje na
nepravilnosti vezano za provedbu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo,
prijava sumnje na nepravilnosti dostavlja se na nadležno postupanje Upravi
ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede.

 

Sukladno članku 54. EU Uredbe 1306/2013 za sva neopravdana plaćanja nakon
pojavljivanja nepravilnosti ili nepažnje, Agencija za plaćanja zahtijeva
povrat od korisnika u roku od 18 mjeseci nakon što je nepravilnost
utvrđena.

 

Nepravilnosti koje ujedno predstavljaju sumnju na prijevaru se dostavljaju
na nadležno postupanje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH).

 

Agencija za plaćanja izrađuje kvartalno izvješća o nepravilnostima
sukladno Uredbi Komisije (EU) 2015/1971 od 08. srpnja 2015. za EFJP i
EPFRR (u EUR), koje dostavlja Ministarstvu financija, a koje predmetna
izvješća dostavlja Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF).

 

Dodatno naglašavamo kako podaci o zaprimljenim prijavama sumnji na
nepravilnostima/nepravilnostima kao i predmetna izvješća o nepravilnostima
sadrže osobne podatke o korisniku.

 

Sukladno navedenom, molimo da dodatno pojasnite i konkretno navedete koje
podatke tražite, obzirom da isto nije jasno iz Vašeg zahtjeva.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

 

[2]cid:[email protected]

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Web adresa: [3]www.apprrr.hr 

 

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Info APPRRR

Ispricavam se ako je zahtjev nejasan. Pojasniti cu detaljnije u nastavku.

U zahtjevu je trazeno:

1) popis i opis (ako imate) metapodatka koji opisuju dataset koji ste duzni prikupljati za prijavljenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi EFJP, EPFRR, EFPR, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava
- smisao ovoga je da dobijem detalje o tome koje parametre prikupljate
- ovdje ne trazim popunjene podatke, vec koje to parametre ste duzni prikupljati za prijave nepravilnosti i/ili prijevara u upravljanju i provedbi fondova odnosno EU sredstava
- ukratko, ako postoji vec zakonski ili podzakonski akt koji opisuje potrebne parametre u ovom datasetu, mozete me usmjeriti na taj dokuemnt ili prilozite u odgovoru na email
- ako nema neki akt, ali imate interni dokument koji opisuje sto sve prikupljate, dostavite ga (na primjer, podatke prikupljate u neku tablicu, tada dostavite header te tablice - znaci parametre, a ne sadrzaj - to su "metapodaci" tog dataseta)
- kazete da dataset ima osobne podatke, u ovom odgovoru nece biti osobnih podatka jer saljete samo parametre / opis dataseta kroz nesto od navedenog u crticama

2) dokument koji kao izvjestaj o zaprimljenim prijavama i poduzetom dostavljate nadleznom tijelu Europske unije
- kazete da izvjesca sadrze osobne podatke, no ne mogu dati neke detalje kada ne znam od cega se sastoje dokumenti (pomogao bi odgovor na pitanje 1)
- ovisno sto smatrate osobnim podacima - ali ako se radi o privatnim osobama / tvrtaka / OGP itd, sigurno postoji neka odluka/smjernica AZOP-a sto je od toga osobni podatak a sto se smatra javnim podatkom - posebice kada se radi o trosenju javnog novca
- imate opcije: dostaviti izvjesca ali s cenzuriranim osobnim podacima

U svakom slucaju, predlazem vam da se konzultirate s publikacijama Povjerenika za informiranje: http://publikacije.imamopravoznati.org/s...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo odgovor.

Molimo potvrdu ako ste zaprimili ovaj e-mail.

S poštovanjem,

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development
Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Web adresa: www.apprrr.hr

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Info APPRRR

Hvala vam na odgovoru. Ujedno potvrdujem primitak odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Zahtjev se smatra djelomicno odgovorenim:

U potpunosti je odgovoreno na prvi dio:
- popis i opis (ako imate) metapodatka koji opisuju dataset koji ste duzni prikupljati za prijavljenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi EFJP, EPFRR, EFPR, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava

Zahtjev je odbijen u drugoj stavci na temelju poslovne tajne:
- dokument koji kao izvjestaj o zaprimljenim prijavama i poduzetom dostavljate nadleznom tijelu Europske unije.