Nepravilnost ili prijevare u upravljanju i provedbi Europskih fondova i korištenju EU sredstava 2015 do 2019

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo financija, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo financija, Zagreb.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Sukladno podacima sa web stranice https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/zasti..., ovo tijelo javne vlasti (Službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (SSNIP)) zaprima obavijesti o sumnji na prijevare i nepravilnosti vezano isključivo uz upravljanje i korištenje sredstava Europske unije, a sve u smislu zaštite financijskih interesa Europske unije.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije za razdoblje 2015-2019 (ukljucujuci 2015 i 2019 godinu):

- metapodaci koji opisuju dataset koji ste duzni prikupljati za prijavljenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi Europskih fondova, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava
- dokument koji kao izvjestaj o zaprimljenim prijavama i poduzetom dostavljate nadleznom tijelu Europske unije (OLAF).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Postovani, molio bih vas da u odgovoru na email potvrdite kada zaprimite ovaj zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Darko Bekić, Ministarstvo financija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu se nalazi odgovor za Vaš zahtjev za pristup informacijama.

Srdačan pozdrav

Darko Bekić, službenik za informiranje

Miroslav Schlossberg

Za: Darko Bekić

Hvala vam na odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Smatra se neodgovorenim jer nisu dostavili trazene informacije:
"Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara šalje Europskom uredu za borbu protiv prijevara
(OLAF) izvještaje o nepravilnostima putem elektroničkog sustava za izvještavanje o
nepravilnostima (Irregularity Management System, IMS). Tim sustavom upravlja Europski
ured za borbu protiv prijevara (OLAF), a izvještaje s obzirom na povjerljive podatke koje oni
sadrže ne možemo javno objavljivati. "

Ali odgovor je pomogao jer su dali informaciju gdje se mogu pronaci podaci. Njihova polugodisnja izvjesca imaju samo agregirane podatke: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/...
npr. http://arhiva.strukturnifondovi.hr/UserD... od stranice 97 (NEPRAVILNOSTI)

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Novi zahtjev poslan OLAF-u:
https://www.asktheeu.org/en/request/irre...