Objava i dostavljanje Izvještaja o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera

Zelena akcija made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Arhuške konvencije i Direktive 2003/4 EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Zelena akcija koja djeluje kao Sekretarijat Zelenog foruma, u ime Zelenog foruma, traži da dostavite Izvještaj o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera, kojeg je 01. 02. 2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podnijelo UNESCO-u. Također tražimo da se Izvještaj objavi na mrežnim stranicama Ministarstva, kako bi šira javnost bila upoznata s mjerama koje je Vlada RH poduzela s ciljem sanacije i sprječavanja daljnje degradacije Nacionalnog parka Plitvička jezera.

S poštovanjem,
Jasna Šumanovac, Zelena akcija-Sekretarijat zelenog foruma
Frankopanska 1, 10 000 Zagreb