Objava i dostavljanje Izvještaja o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera

Zelena akcija made this pristup informacijama request to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

From: Zelena akcija

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti
okoliša, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Arhuške
konvencije i Direktive 2003/4 EZ Europskog parlamenta i Vijeća,
Zelena akcija koja djeluje kao Sekretarijat Zelenog foruma, u ime
Zelenog foruma, traži da dostavite Izvještaj o stanju očuvanosti NP
Plitvičkih jezera, kojeg je 01. 02. 2018. Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike podnijelo UNESCO-u. Također tražimo da se
Izvještaj objavi na mrežnim stranicama Ministarstva, kako bi šira
javnost bila upoznata s mjerama koje je Vlada RH poduzela s ciljem
sanacije i sprječavanja daljnje degradacije Nacionalnog parka
Plitvička jezera.

S poštovanjem,
Jasna Šumanovac, Zelena akcija-Sekretarijat zelenog foruma
Frankopanska 1, 10 000 Zagreb

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb only: