Objava i dostavljanje Izvještaja o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera

Zahtjev za pristup informacijama od Zelena akcija za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, Arhuške konvencije i Direktive 2003/4 EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Zelena akcija koja djeluje kao Sekretarijat Zelenog foruma, u ime Zelenog foruma, traži da dostavite Izvještaj o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera, kojeg je 01. 02. 2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike podnijelo UNESCO-u. Također tražimo da se Izvještaj objavi na mrežnim stranicama Ministarstva, kako bi šira javnost bila upoznata s mjerama koje je Vlada RH poduzela s ciljem sanacije i sprječavanja daljnje degradacije Nacionalnog parka Plitvička jezera.

S poštovanjem,
Jasna Šumanovac, Zelena akcija-Sekretarijat zelenog foruma
Frankopanska 1, 10 000 Zagreb