Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama 2021.

Ivana Krstulović Baković made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Ivana Krstulović Baković

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
1) Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021.,

2) Pripadajuće priloge uz plan osobito:

-Prilog 1. Komparativno istraživanje sastava ulova ovisno o pripadnosti ekološkoj mreži NATURA2000 i stupnju iskorištavanja,

- Poveznica na kartu odnosno karta s ribolovnim poštama u kojoj se nalaze i NATURA2000 područja kao i shapefileove GIS karte lokacija na kojima je predviđen ribolov u skladu s gore navedenim Planom ( ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu, a koji sadržava koordinate ribolovnih pošti poput excel, word, text file itd.)

S poštovanjem,
Ivana Krstulović Baković. mag.iur.
Pravnik Udruge Sunce Split

S poštovanjem,

Ivana Krstulović Baković