Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama 2021.

Zahtjev za pristup informacijama od Ivana Krstulović Baković za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Ivana Krstulović Baković

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
1) Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj iz 2021.,

2) Pripadajuće priloge uz plan osobito:

-Prilog 1. Komparativno istraživanje sastava ulova ovisno o pripadnosti ekološkoj mreži NATURA2000 i stupnju iskorištavanja,

- Poveznica na kartu odnosno karta s ribolovnim poštama u kojoj se nalaze i NATURA2000 područja kao i shapefileove GIS karte lokacija na kojima je predviđen ribolov u skladu s gore navedenim Planom ( ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu, a koji sadržava koordinate ribolovnih pošti poput excel, word, text file itd.)

S poštovanjem,
Ivana Krstulović Baković. mag.iur.
Pravnik Udruge Sunce Split

S poštovanjem,

Ivana Krstulović Baković