Podaci o zapošljavanju državnih službenika

Mladen Petrović made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

molim da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavite sljedeće podatke:
1. Koliko je ukupno novozaposlenih državnih službenika u Vašem Ministarstvu od početka 2018. godine na temelju provedenog javnog natječaja
2. Koliko je ukupno službenika premješteno iz drugih državnih i javnih tijela u vaše Ministarstvo od početka 2018. godine. Pritom molim i podatak iz kojih tijela je tijekom 2018. godine u vaše Ministarstvo vršen premještaj službenika te koliko službenika je premješteno iz svakog od tih tijela.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7604484*

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/53

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 4. listopada 2018.

 

Mladen Petrović
Putem e-maila: ppi+requesr-6604-f3b [1][e-mail adresa]

 

PREDMET: Mladen Petrović, zahtjev za pristup informacijama

- Odgovor, daje se

 

Poštovani gospodin Petrović,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili
podatke o novozaposlenim državnim službenicima u Ministarstvu
poljoprivrede u 2018. i podatke o premještaju službenika iz drugih
državnih i javnih tijela te njihov broj, sukladno članku 23. stavak 1.
točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.
25/13., 85/15.), u nastavku dopisa dostavljamo tražene podatke.

U Ministarstvu poljoprivrede na temelju provedenog javnog natječaja ili
oglasa u 2018. ukupno je zaposleno 80 službenika. Iz drugih državnih i
javnih tijela u 2018. premješteno je 64 službenika, od toga 46 iz Agencije
za poljoprivredno zemljište, koja je sukladno članku 105. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018) prestala s
radom.

Popis državnih i javnih tijela iz kojih je izvršen premještaj službenika i
broj službenika:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - 2

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba -1

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU - 1

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - 3

Hrvatska agencija za hranu - 1

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - 1

Općinski sud u Novom Zagrebu -1

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - 3

Ministarstvo uprave - 1

Zavod za javno zdravstvo - 1

Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen- 1

Grad Metković - 1

Ministarstvo pravosuđa - 1

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

 

 

show quoted sections

Mladen Petrović

Za: pristupinfo

Poštovani,

na Vašoj web-stranici objavljeni su podaci cjelokupnog postupka zapošljavanja, uključujući rješenja o prijmu pojedinih službenika tijekom 2018. godine, ali ne nalazim rješenja za svih 80 službenika za koje navodite da su zaposleni pa molim da me uputite gdje mogu dobiti uvid u pojedina rješenja.

Također molim da mi pojasnite jesu li u podacima koje ste dali o zaposlenim i premještenim službenicima uključeni i službenici koji su u međuvremenu napustili Vaše Ministarstvo, ili samo oni koji su i trenutno zaposleni? Ako ne uključuju službenike koji su napustili Vaše Ministarstvo, molim da dane podatke dopunite tako da uključuju i te službenike.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7608637*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/53

URBROJ: 525-02/1596-18-4

Zagreb, 9. listopada 2018.

 

Mladen Petrović
Putem e-maila: [ZPPI #6604 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Mladen Petrović, zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovani gospodine Petrović,

 

sva rješenje o prijmu objavljena su na web stranicama Ministarstva
poljoprivrede u rubrici Natječaji/Zapošljavanje. Napominjemo da je dio
rješenja o prijmu objavljen u 2017., ali su službenici stupili u državnu
službu i raspoređeni na radna mjesta u 2018. godini nakon što je protekao
rok za žalbu na rješenja o prijmu.

 

U podacima koje smo dali uključeni su svi novo zaposleni službenici, a to
znači i oni koji su u međuvremenu otišli iz Ministarstva poljoprivrede.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

show quoted sections