Podaci o zapošljavanju državnih službenika

Zahtjev za pristup informacijama od Mladen Petrović za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

molim da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavite sljedeće podatke:
1. Koliko je ukupno novozaposlenih državnih službenika u Vašem Ministarstvu od početka 2018. godine na temelju provedenog javnog natječaja
2. Koliko je ukupno službenika premješteno iz drugih državnih i javnih tijela u vaše Ministarstvo od početka 2018. godine. Pritom molim i podatak iz kojih tijela je tijekom 2018. godine u vaše Ministarstvo vršen premještaj službenika te koliko službenika je premješteno iz svakog od tih tijela.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7604484*

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/53

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 4. listopada 2018.

 

Mladen Petrović
Putem e-maila: ppi+requesr-6604-f3b [1][e-mail adresa]

 

PREDMET: Mladen Petrović, zahtjev za pristup informacijama

- Odgovor, daje se

 

Poštovani gospodin Petrović,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili
podatke o novozaposlenim državnim službenicima u Ministarstvu
poljoprivrede u 2018. i podatke o premještaju službenika iz drugih
državnih i javnih tijela te njihov broj, sukladno članku 23. stavak 1.
točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.
25/13., 85/15.), u nastavku dopisa dostavljamo tražene podatke.

U Ministarstvu poljoprivrede na temelju provedenog javnog natječaja ili
oglasa u 2018. ukupno je zaposleno 80 službenika. Iz drugih državnih i
javnih tijela u 2018. premješteno je 64 službenika, od toga 46 iz Agencije
za poljoprivredno zemljište, koja je sukladno članku 105. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018) prestala s
radom.

Popis državnih i javnih tijela iz kojih je izvršen premještaj službenika i
broj službenika:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - 2

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba -1

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU - 1

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - 3

Hrvatska agencija za hranu - 1

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - 1

Općinski sud u Novom Zagrebu -1

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - 3

Ministarstvo uprave - 1

Zavod za javno zdravstvo - 1

Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen- 1

Grad Metković - 1

Ministarstvo pravosuđa - 1

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: pristupinfo

Poštovani,

na Vašoj web-stranici objavljeni su podaci cjelokupnog postupka zapošljavanja, uključujući rješenja o prijmu pojedinih službenika tijekom 2018. godine, ali ne nalazim rješenja za svih 80 službenika za koje navodite da su zaposleni pa molim da me uputite gdje mogu dobiti uvid u pojedina rješenja.

Također molim da mi pojasnite jesu li u podacima koje ste dali o zaposlenim i premještenim službenicima uključeni i službenici koji su u međuvremenu napustili Vaše Ministarstvo, ili samo oni koji su i trenutno zaposleni? Ako ne uključuju službenike koji su napustili Vaše Ministarstvo, molim da dane podatke dopunite tako da uključuju i te službenike.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7608637*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/53

URBROJ: 525-02/1596-18-4

Zagreb, 9. listopada 2018.

 

Mladen Petrović
Putem e-maila: [ZPPI #6604 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Mladen Petrović, zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovani gospodine Petrović,

 

sva rješenje o prijmu objavljena su na web stranicama Ministarstva
poljoprivrede u rubrici Natječaji/Zapošljavanje. Napominjemo da je dio
rješenja o prijmu objavljen u 2017., ali su službenici stupili u državnu
službu i raspoređeni na radna mjesta u 2018. godini nakon što je protekao
rok za žalbu na rješenja o prijmu.

 

U podacima koje smo dali uključeni su svi novo zaposleni službenici, a to
znači i oni koji su u međuvremenu otišli iz Ministarstva poljoprivrede.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

prikazati citirane dijelove