Registar danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Lana Podgoršek

Za: Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu Registra danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti u formatu pogodnom za ponovnu upotrebu (xls., csv...)

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Nina Bončić Mijatović, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb

Poštovana,

Zahvaljujemo na pitanju, te dostavljamo odgovor kako slijedi:

Obzirom da akreditacijski postupak prema nacionalnim akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove u RH nije proveden, nismo u mogućnosti dostaviti Vam Registar danih akreditacija.
S poštovanjem,

Nina Bončić Mijatović

Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur.
v. d. ravnatelja

Agencija za kvalitetu
i akreditaciju u zdravstvu
i socijalnoj skrbi
Planinska 13
10 000 Zagreb
T. + 385 1 6407 773
F. + 385 1 6407 778
E. [Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi e-mail za zahtjeve]
www.aaz.hr

show quoted sections

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Registar akreditaicja u bolnickom sustavu spominje se u dokumentu "Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite (NN 114/2010)".

http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.p...

Mozda bi ih valjalo pitati (u odvojenom zahtjevu) koji su rezultati tog plana, jer je prema §4 bilo potrebno provesti plan kako slijedi:
2. Uvođenje akreditacijskog sustava:
Nositelji: Ministarstvo, Agencija, HZZO, svi nositelji zdravstvenih djelatnosti koji su zatražili akreditaciju
Rok za sekundarnu razinu zdravstvene djelatnosti: I. kvartal 2011. godine
Rok za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti: II. kvartal 2011. godine
Rok za javno zdravstvo: III. kvartal 2011. godine.