Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Agencies, institutes, funds, centers and others autonomous bodies with governing autorities, Health and a body that is now defunct

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

2 requests
Poštovana, Zahvaljujemo na pitanju, te Vam dostavljamo odgovor kako slijedi: Izvješće o neočekivanim neželjenim događajima za 2015. godinu je u proce...
Poštovana, Zahvaljujemo na pitanju, te dostavljamo odgovor kako slijedi: Obzirom da akreditacijski postupak prema nacionalnim akreditacijskim standar...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?