Registar koncesija (otvaranje baze podataka)

Hrvoje Petrovic made this pristup informacijama request to Ministry of Finance

The request was refused by Ministry of Finance.

From: Hrvoje Petrovic

Za: Financijska agencija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) svih
dodjeljenih koncesija i koncesionara dostupih na registru koncesija
servisi.fina.hr/regkonc/index.do i
regkon.fina.hr/RegistarKoncesija.web/index.html sa svim
pripadajućim podacima za svaku pojedinačnu koncesiju. Također želio
bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka
u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan
Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za
otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka
data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas
zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka. Iako trenutno objavljujete registar koncesija
on je skriven iza komplicirane trazilice i zasticena captcha
kodovima te ne omogucuje ponovnu upotrebu u cijelovitom obliku.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

Link to this

From: Mail Delivery System


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Zahtjev za pristup informacijama Registar koncesija otvaranje baze podataka.txt
2K Download View as HTML


The following message to <[FINA e-mail za zahtjeve]> was undeliverable.
The reason for the problem:
5.1.0 - Unknown address error 550-'<[FINA e-mail za zahtjeve]>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table'

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministry of Finance, koristeći novu kontakt adresu.

Ministry of Finance

Poštovani,

Financijska agencija je 18. kolovoza  2015. godine zaprimila zahtjev za
pristup informacijama gospodina Hrvoja Petrovića, kojim se traži dostava u
elektronskom obliku (csv i xls) svih dodijeljenih koncesija i koncesionara
dostupnih na registru koncesija servisi.fina.hr/regkonc/index.do i
regkon.fina.hr/RegistarKoncesija.web/index.html sa svim pripadajućim
podacima za svaku pojedinačnu koncesiju (zahtjev u nastavku).

S obzirom da Ministarstvo financija temeljem zakonskih propisa vodi
Registar koncesija (čl. 57 Zakona o koncesijama, NN br. 143/2012)
i definira uvjete i načine korištenja podataka iz toga Registra, ustupamo
Vam navedeni upit, na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN br. 25/2013).

 

Zahtjev dostavljamo u nastavku ovoga e-maila.

S poštovanjem

Karlo Seleši
službenik za informiranje
 

FINA - Financijska agencija

Ured Uprave

 

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

tel 01 6304 893; 01 630 4311
fax 01 6304 267
[1][email address]  

[2]www.fina.hr

 

Od: Hrvoje Petrovic <[ZPPI #634 email]>

Prema: [FINA e-mail za zahtjeve]

Za: Financijska agencija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) svih dodjeljenih
koncesija i koncesionara

dostupih na registru koncesija servisi.fina.hr/regkonc/index.do i

regkon.fina.hr/RegistarKoncesija.web/index.html sa svim pripadajućim
podacima za svaku pojedinačnu

koncesiju. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10.
Zakona o pravu na pristup

informacijama (NN25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu

te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih

skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3.
akcijskog plana, te

sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka
na Portalu otvorenih

podataka. Iako trenutno objavljujete registar koncesija on je skriven iza
komplicirane trazilice i

zasticena captcha kodovima te ne omogucuje ponovnu upotrebu u cijelovitom
obliku.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se
rok može produžiti za

dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku
8 dana od predaje

zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti
treba pozvati podnositelja

da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #634 email]

Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Financijska agencija? Ako

da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša

politika zaštite privatnosti i autorskih prava

http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da

na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup
informacijama postavite

poveznicu do nas.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.fina.hr/

Link to this

From: Hrvoje Petrovic

Poštovani Financijska agencija,
Poštovani g. Karlo Seleši.

Obraćam Vam se zbog pojašnjenja da li ste Vi osobno ustupili
zahtjev Registar koncensija i koncensinara Ministarstvu financija,
ili ste me samo kontaktirali da mi kazete da dotično Ministarstvo
ima pristup datim informacijama.

Ako je ovo drugo, ja bih Vas obavjestio da ste Vi, tj. Financijska
agencija koju predstavljate kao službenik za informiranje, prema
ZPPI, članak 21, stavak 1, dužni ustupiti zahtjev tijelu koji
posjeduje informaciju, te mene obavjestiti o proslijeđenom
zahtjevu.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrović

Link to this

Ministry of Finance


Attachment graycol.gif
0K Download


Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem e-mailu.

Vaš je zahtjev 18. kolovoza ustupljen, odnosno prosljeđen Ministarstvu
financija.
Vaša e-mail adresa bila je u kopiji maila, Vama na znanje (Cc).  

S poštovanjem

FINA - Financijska agencija
Ured Uprave

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
tel 01 6304 893; 01 630 4311
fax 01 6304 267
[email address]
www.fina.hr

[1]Inactive hide details for Hrvoje Petrovic ---24.08.2015
22:21:28---Poštovani Financijska agencija, Poštovani g. Karlo SelešiHrvoje
Petrovic ---24.08.2015 22:21:28---Poštovani Financijska agencija,
Poštovani g. Karlo Seleši.

From: Hrvoje Petrovic <[ZPPI #634 email]>
To: [email address],
Date: 24.08.2015 22:21
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Registar koncesija
(otvaranje baze podataka) - Ustupanje zahtjeva

--------------------------------------------------------------------------

Poštovani Financijska agencija,
Poštovani g. Karlo Seleši.

Obraćam Vam se zbog pojašnjenja da li ste Vi osobno ustupili zahtjev
Registar koncensija i koncensinara Ministarstvu financija, ili ste me samo
kontaktirali da mi kazete da dotično Ministarstvo ima pristup datim
informacijama.

Ako je ovo drugo, ja bih Vas obavjestio da ste Vi, tj. Financijska
agencija koju predstavljate kao službenik za informiranje, prema ZPPI,
članak 21, stavak 1, dužni ustupiti zahtjev tijelu koji posjeduje
informaciju, te mene obavjestiti o proslijeđenom zahtjevu.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrović

show quoted sections

Link to this

From: Informiranje

Poštovani,

 

Službi za informiranje Ministarstva financija ustupljen je od strane
Financijske agencije dana 18. kolovoza 2015. godine zahtjev za pristup
informacijama g. Hrvoja Petroviæa. 

 

U navedenom je zahtjevu korisnik naveo sljedeæe (cit.):  

 

"Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) svih dodjeljenih
koncesija i koncesionara

dostupih na registru koncesija servisi.fina.hr/regkonc/index.do i

regkon.fina.hr/RegistarKoncesija.web/index.html sa svim pripadajuæim
podacima za svaku pojedinaènu

koncesiju. Takoðer želio bih vas podsjetiti da ste sukladno èlanku 10.
Zakona o pravu na pristup

informacijama (NN25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omoguæuje ponovnu uporabu

te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih

skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3.
akcijskog plana, te

sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka
na Portalu otvorenih

podataka. Iako trenutno objavljujete registar koncesija on je skriven iza
komplicirane trazilice i

zasticena captcha kodovima te ne omogucuje ponovnu upotrebu u cijelovitom
obliku."

 

U nastavku dajemo obavijest kako slijedi:

Odredbom èlanka 2. stavak 1. Pravilnika o registru koncesija (Narodne
novine br. 26/13) propisano je da je Registar koncesija središnji izvor
informacija o svim koncesijama i jedinstvena elektronièka evidencija svih
ugovora o koncesijama danima na podruèju Repubilke Hrvatske.

Èlankom 57. stavkom 4. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12)
odreðeno je kako se javnim podacima u skladu sa stavkom 3. istoga èlanka
citiranog Zakona smatraju sljedeæi podaci:

– naziv davatelja koncesije,

– OIB davatelja koncesije,

– naziv koncesionara,

 

– OIB koncesionara,

 

– datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji,

 

– rok na koji je koncesija dana,

 

– datum isteka koncesije,

 

– vrsta koncesije,

 

– naziv koncesije,

 

– podruèje na kojem se koncesija obavlja,

 

– visina i/ili naèin obraèuna naknade za koncesiju.

 

Stoga korisnika upuæujemo na javne podatke, na stranicima Ministarstva
financija dostupne na poveznici:

[1]http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikuliæ Boss 

--------------------------------------------------------------------------

Od: [email address] [[email address]]
Poslano: 18. kolovoz 2015. 14:20
Prima: Zlatka Grd; Informiranje
Cc: [ZPPI #634 email]
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Registar koncesija (otvaranje
baze podataka) - Ustupanje zahtjeva

Poštovani,

Financijska agencija je 18. kolovoza  2015. godine zaprimila zahtjev za
pristup informacijama gospodina Hrvoja Petroviæa, kojim se traži dostava u
elektronskom obliku (csv i xls) svih dodijeljenih koncesija i koncesionara
dostupnih na registru koncesija servisi.fina.hr/regkonc/index.do i
regkon.fina.hr/RegistarKoncesija.web/index.html sa svim pripadajuæim
podacima za svaku pojedinaènu koncesiju (zahtjev u nastavku).

S obzirom da Ministarstvo financija temeljem zakonskih propisa vodi
Registar koncesija (èl. 57 Zakona o koncesijama, NN br. 143/2012)
i definira uvjete i naèine korištenja podataka iz toga Registra, ustupamo
Vam navedeni upit, na temelju èlanka 21. stavak 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN br. 25/2013).

 

Zahtjev dostavljamo u nastavku ovoga e-maila.

S poštovanjem

Karlo Seleši
službenik za informiranje
 

FINA - Financijska agencija

Ured Uprave

 

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

tel 01 6304 893; 01 630 4311
fax 01 6304 267
[2][email address]  

[3]www.fina.hr

 

Od: Hrvoje Petrovic <[ZPPI #634 email]>

Prema: [FINA e-mail za zahtjeve]

Za: Financijska agencija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) svih dodjeljenih
koncesija i koncesionara

dostupih na registru koncesija servisi.fina.hr/regkonc/index.do i

regkon.fina.hr/RegistarKoncesija.web/index.html sa svim pripadajuæim
podacima za svaku pojedinaènu

koncesiju. Takoðer želio bih vas podsjetiti da ste sukladno èlanku 10.
Zakona o pravu na pristup

informacijama (NN25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omoguæuje ponovnu uporabu

te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih

skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3.
akcijskog plana, te

sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka
na Portalu otvorenih

podataka. Iako trenutno objavljujete registar koncesija on je skriven iza
komplicirane trazilice i

zasticena captcha kodovima te ne omogucuje ponovnu upotrebu u cijelovitom
obliku.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se
rok može produžiti za

dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku
8 dana od predaje

zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti
treba pozvati podnositelja

da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #634 email]

Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Financijska agencija? Ako

da, molimo kontaktirajte nas koristeæi ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
objavljen na internetu. Naša

politika zaštite privatnosti i autorskih prava

http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da

na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posveæenim pravu na pristup
informacijama postavite

poveznicu do nas.

 

 

References

Visible links
1. http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....
2. mailto:[email address]
3. http://www.fina.hr/

Link to this

From: Hrvoje Petrovic

Poštovana Marina Mikulić Boss,

Zahvaljujem se na Vašem odgovoru, pretpostavljam da Vam je
promaknulo, no ja sam u svom upitu već napisao da sam ja upoznat da
podatke o: koncensionaru, koncesiji, možemo pronaći na web
stranici: http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do .
Razlog mog obraćanja je bio moj zahtjev da mi se, ukoliko takav
popis postoji, ustupi popis svih dodijeljenih koncensija te
koncensionara, ali u cls ili xls obliku.
Stoga Vas molim da me obavjestite da li postoji takav popis u
elektronskim oblicima koje sam ja naveo.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

Link to this

From: Informiranje

Poštovani,

Služba za informiranje Ministarstva financija zaprimila je dana 2. rujna Vašu dopunu zahtjeva za pristup informacijama te je istu proslijedila na mjerodavno postupanje Sektoru za gospodarstvo, unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija.

Po zaprimanju odgovora navedene ustrojstvene jedinice obavještavamo Vas, kako je to bilo navedeno i u prethodnoj obavijesti, da je odredbom èlanka 2. stavak 1. Pravilnika o registru koncesija (Narodne novine br. 26/13) propisano da je Registar koncesija središnji izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na području Repubilke Hrvatske, a člankom 57. stavkom 4. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12) da se javnim podacima u skladu sa stavkom 3. istoga članka citiranog Zakona smatraju sljedeći podaci:naziv davatelja koncesije, OIB davatelja koncesije, naziv koncesionara, OIB koncesionara, datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji,rok na koji je koncesija dana, datum isteka koncesije, vrsta koncesije, naziv koncesije, podruèje na kojem se koncesija obavlja i visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

Stoga Vas upućujemo na javne podatke, na stranicama Ministarstva financija dostupne na linku:
http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....

Unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva financija u svom odgovoru Službi za informiranje također naglašava kako do sada krajnjim korisnicima nije dana baza podataka u xls ili csv obliku, već su korisnici upućivani na javne podatke dostupne na stranicama Ministarstva financija.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikuliæ Boss
_______________________________________
Od: Hrvoje Petrovic [[ZPPI #634 email]]
Poslano: 2. rujan 2015. 21:40
Prima: Informiranje
Predmet: Internal review of Zahtjev za pristup informacijama - Registar koncesija (otvaranje baze podataka)

Poštovana Marina Mikulić Boss,

Zahvaljujem se na Vašem odgovoru, pretpostavljam da Vam je promaknulo, no ja sam u svom upitu već napisao da sam ja upoznat da podatke o: koncensionaru, koncesiji, možemo pronaći na web stranici: http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do .
Razlog mog obraćanja je bio moj zahtjev da mi se, ukoliko takav popis postoji, ustupi popis svih dodijeljenih koncensija te koncensionara, ali u cls ili xls obliku.
Stoga Vas molim da me obavjestite da li postoji takav popis u elektronskim oblicima koje sam ja naveo.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

show quoted sections

Link to this

Administrator Miroslav left an annotation ()

Objavljen je novi zahtjev kojim se traži isti registar: http://imamopravoznati.org/request/regis...

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Ministry of Finance only: