Registar medicinski pomognute oplodnje (otvaranje baze podataka)

Hrvoje Petrovic made this Freedom of Information request to Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was refused by Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

Hrvoje Petrovic

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls) Registar medicinski pomognute oplodnje koji vodi i ažurira HZJZ. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrović

Info - HZJZ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Poštovani,

ovaj registar se vodi u Ministarstvu zdravlja.

Srdačno,

HZJZ

show quoted sections

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.

Hrvoje Petrovic

Za: Info - HZJZ

Poštovani,
Podsjetio bih Vas na ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Hrvoje Petrovic

Poštovani HZJZ.
Ja bih Vas zamolio da mi odgovorite da li ste proslijedili zahtjev Registar medicinske potpomognute oplodnje k Ministarstvu zdravlja. Sto ste i duzni po zakonu: ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da ako
tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete
obavijestiti podnositelja.
Od zaprimanja zahtjeva je prošlo više od 8 dana.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Hrvoje Petrovic left an annotation ()

Dana 6.6.2016. poslao sam predstavku Povjerenici za informiranje radi neispunjenja zakonske obaveze, članak 21. stavak 1., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

1 Attachment

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam prosljeđujemo odgovor na Vaš upit.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo zdravlja

Hrvoje Petrovic left an annotation ()

10. lipnja sam dobio odgovor od Ministarstva zdravlja povodom mog upita oko prava za pristupom javnoj informaciji u vezi Registra o medicinskoj potmognutoj opolodnji(u nastavku RMPO).
Kao što navodi PDF dokument u odgovoru iznad, RMPO je procesu izrade, točnije se misli na RMPO koja obuhvaća podatke iz 2013.godine. Pri završetku RMPO će biti objavljen na stranici Ministarstva zdravlja.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

1 Attachment

Hrvoje Petrovic left an annotation ()

15.lipnja sam zaprimio dopis od Ministarstva zdravlja preko Službenika za informiranje koji kaže:
Da je Ministarstvo zdravlja zaprimilo u zakonski određenom roku zahtjev za pristupom javnoj informaciji od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojem je zahtjev bio prvotno poslan.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je djelomično postupio prema ZPPI članak 21, stavak 1. :
Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete obavijestiti podnositelja. Od zaprimanja zahtjeva je prošlo više od 8 dana.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u zakonski određenom roku proslijedilo zahtjev za pristupom javnoj informaciji, ali me nisu obavjestili, što su dužni izvršiti prema ZPPI, članak 21. stavak 1.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE,

2 Attachments

Poštovani,poštovane,

U privitku je Rješenje Ministarstva zdravlja slijedom zahtjeva  Hrvoja
Petrovića. Sukladno zamolbi, podaci korisnika prava na informaciju su
zatamnjeni za dostavu dopisa putem javnog portala imamopravoznati.org.

Rješenje s punom adresom otpremljeno je   poštanskom pošiljkom s
povratnicom.

S poštovanjem,

Ministarstvo zdravlja

 

 

From: Info - HZJZ [mailto:[HZJZ e-mail za zahtjeve]]
Sent: Friday, May 20, 2016 11:41 AM
To: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE; [e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]
Subject: Ustupanje zahtjeva po ZPPI-u - Zahtjev za pristup informacijama -
Registar medicinski potpomognute oplodnje

 

Poštovana/i,

 

prosljeđujemo zahtjev na nadležno postupanje.

 

Srdačno,

 

HZJZ

 

 

 

show quoted sections