Registar medicinski pomognute oplodnje (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Hrvoje Petrovic za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

Od: Hrvoje Petrovic

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls)
Registar medicinski pomognute oplodnje koji vodi i ažurira HZJZ.
Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrović

Spojite s ovim

Od: Info - HZJZ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Poštovani,

ovaj registar se vodi u Ministarstvu zdravlja.

Srdačno,

HZJZ

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.

Link to this

Od: Hrvoje Petrovic

Za: Info - HZJZ

Poštovani,
Podsjetio bih Vas na ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da ako
tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o
tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana
od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete
obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Petrovic

Poštovani HZJZ.
Ja bih Vas zamolio da mi odgovorite da li ste proslijedili zahtjev
Registar medicinske potpomognute oplodnje k Ministarstvu zdravlja.
Sto ste i duzni po zakonu: ZPPI, članak 21, stavak 1. koji kaže da
ako
tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o
tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana
od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete
obavijestiti podnositelja.
Od zaprimanja zahtjeva je prošlo više od 8 dana.

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Spojite s ovim

Hrvoje Petrovic - komentar ()

Dana 6.6.2016. poslao sam predstavku Povjerenici za informiranje radi neispunjenja zakonske obaveze, članak 21. stavak 1., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Link to this

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE


Attachment 0022 001.pdf
35K Download View as HTML


 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam prosljeđujemo odgovor na Vaš upit.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo zdravlja

Spojite s ovim

Hrvoje Petrovic - komentar ()

10. lipnja sam dobio odgovor od Ministarstva zdravlja povodom mog upita oko prava za pristupom javnoj informaciji u vezi Registra o medicinskoj potmognutoj opolodnji(u nastavku RMPO).
Kao što navodi PDF dokument u odgovoru iznad, RMPO je procesu izrade, točnije se misli na RMPO koja obuhvaća podatke iz 2013.godine. Pri završetku RMPO će biti objavljen na stranici Ministarstva zdravlja.

Link to this

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE


Attachment S55BW 5e16061514310.pdf
240K Download View as HTML


 

 

Spojite s ovim

Hrvoje Petrovic - komentar ()

15.lipnja sam zaprimio dopis od Ministarstva zdravlja preko Službenika za informiranje koji kaže:
Da je Ministarstvo zdravlja zaprimilo u zakonski određenom roku zahtjev za pristupom javnoj informaciji od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojem je zahtjev bio prvotno poslan.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je djelomično postupio prema ZPPI članak 21, stavak 1. :
Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tome tijelu, o čemu ćete obavijestiti podnositelja. Od zaprimanja zahtjeva je prošlo više od 8 dana.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u zakonski određenom roku proslijedilo zahtjev za pristupom javnoj informaciji, ali me nisu obavjestili, što su dužni izvršiti prema ZPPI, članak 21. stavak 1.

Link to this

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE


Attachment Zahtjev za pristup informacijama 2.pdf
458K Download View as HTML

Attachment Rje enje Hrvoje Petrovi.pdf
116K Download View as HTML


Poštovani,poštovane,

U privitku je Rješenje Ministarstva zdravlja slijedom zahtjeva  Hrvoja
Petrovića. Sukladno zamolbi, podaci korisnika prava na informaciju su
zatamnjeni za dostavu dopisa putem javnog portala imamopravoznati.org.

Rješenje s punom adresom otpremljeno je   poštanskom pošiljkom s
povratnicom.

S poštovanjem,

Ministarstvo zdravlja

 

 

From: Info - HZJZ [mailto:[HZJZ e-mail za zahtjeve]]
Sent: Friday, May 20, 2016 11:41 AM
To: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE; [e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]
Subject: Ustupanje zahtjeva po ZPPI-u - Zahtjev za pristup informacijama -
Registar medicinski potpomognute oplodnje

 

Poštovana/i,

 

prosljeđujemo zahtjev na nadležno postupanje.

 

Srdačno,

 

HZJZ

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb može: