Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama obavještavamo Vas da
sukladno članku 20. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članku 3. Pravilnika o registru športskih
djelatnosti (Narodne novine, broj: 112/06) registre sportskih djelatnosti
vode uredi državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu
pravne osobe, odnosno prebivalištu fizičke osobe.
Sukladno gore navedenom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne
raspolaže traženim podacima.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Miroslav Schlossberg

Poštovani ppi,

Molim da postupite sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija:

Ustupanje zahtjeva

Članak 21.

(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Prilikom ustupanja, zamolite tijela kojima ste ustupili zahtjeve da odgovore na ovu email adresu s potvrdom da su zaprimili ustupljene zahtheve. na taj nacin svaki moj sljedeci odgovor (podsjetnik, pozurnica, zahtjev za dopunu itd) biti ce dostavljeni njima na email.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Mirjana Valjavec,

Poštovani,
 
ovim putem potvrđujem da sam danas 30.11.2015. zaprimila Vaš zahtjev za
ppi koji mi je proslijeđen od službenice za informiranje Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Zahtjev ću razmotriti i potom Vam dati zatraženu informaciju.
 
S poštovanjem
 
Mirjana Valjavec
službenica za informiranje
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
tel: 049/329 216

Gordana Novosel,

Poštovani,

 

ovim putem potvrđujemo kako je Ured državne uprave u Varaždinskoj
županiji, Službenica za informiranje, dana 30. studenoga 2015. god.,
e-mailom zaprimila od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
ustupljeni zahtjev za pristup informacijama g. Miroslava Schlossberga,
kojim se traži dostava informacija iz Registra sportskih djelatnosti,
sukladno Pravilniku o Registru športskih djelatnosti.

 

S poštovanjem,

 

 

Službenica za informiranje

Gordana Novosel

 

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

Varaždin, Stanka Vraza 4

tel. +385(0)42394106

fax. +385(0)42211722

e-mail: [e-mail adresa]

url: www.uduvz.hr

 

Ana Dasović,

Poštovani,

potvrđujemo primitak Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, koje nam je
ustupilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

S poštovanjem,

 

Ured državne uprave u

Ličko-senjskoj županiji

Ana Dasović

UDUBBŽ-informiranje,

Poštovani,

zaprimili smo Vaš upit i nakon ažuriranja podataka, iste ćemo Vam
proslijediti.

S poštovanjem,

Mirjana Pavlović

Sandra Štokić,

1 Attachment

Poštovani,

 

Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg ste podnijeli 21.
studenog 2015. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koji mi je
imenovano Ministarstvo proslijedilo dopisom KLASA: 008-01/15-01/00057,
URBROJ: 533-01-15-0002 od dana 27. studenog 2015. godine, u privitku Vam
dostavljam Registar športskih djelatnosti za Sisačko-moslavačku županiju
sa stanjem na dan 1. 12. 2015. godine.

 

S poštovanjem,

 

Sandra Štokić

Službenica za informiranje

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

S. i A. Radića 36, Sisak

t 44 500 012 | f 44 500 024 | [1][e-mail adresa]

P Molim razmislite o okolišu prije ispisa ove elektroničke poruke

Please consider the environment before printing this email

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povjerljive i
povlaštene informacije. U slučaju da niste njezin naznačeni primatelj,
niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohranjivati, obrađivati ili
priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da
o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene
privitke i kopije.

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji ne preuzima nikakvu
odgovornost za moguću netočnost bilo kojeg podatka sadržanog u ovoj
poruci, ako takav podatak nije povezan s njegovim registriranim predmetom
poslovanja, niti za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu primitkom ove
poruke i njezinih privitaka. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Ureda državne uprave u
Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]

1 Attachment

Poštovani,

 

potvrđujemo primitak vašeg  zahtjeva.

 

Srdačan pozdrav.

 

S poštovanjem,

 

 

Elizabeta Repić Perković, dipl. iur.

Predstojnica Ureda  državne uprave

u Koprivničko-križevačkoj županiji

48000 Koprivnica

Ulica Antuna Nemčića 5

Tel: 048 658 190

Faks: 048 658 198

e-mail: [1][e-mail adresa]

[2]www.udu-kckz.hr

 

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:46 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

[3]Pošiljatelj je uklonio sliku.

References

Visible links
1. file:///tmp/[e-mail adresa]
2. file:///tmp/www.udu-kckz.hr

Branko Giba,

Poštovani,

 

ovim putem potvrđujemo primitak ustupljenog zahtijeva

 

S poštovanjem Giba Branko

 

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 1, 2015 10:46 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[1][ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[2][ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
[3]http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #884 email]
2. mailto:[ZPPI #884 email]
3. http://imamopravoznati.org/request/regis...

Karmela Habuš Zadravec,

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija i odgovorit ćemo
Vam u zakonskom roku.

LP

 

 

Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ.

samostalna upravna referentica za informiranje

 

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji                                

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

www.udu-mz.hr

tel.: 040/374-061

faks: 040/374-037

 

 

__________ ESET Endpoint Antivirus informacija, verzija baze podataka
virusnih potpisa 12657 (20151202)

show quoted sections

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,
 
Vaš zahtjev je zaprimljen,
 
S poštovanjem,
Mirela Jukić,mag.iur.
 
From: [1]Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:45 PM
To: [2][e-mail adresa] ; [3][e-mail adresa] ;
[4][e-mail adresa] ; [5][e-mail adresa] ;
[6][e-mail adresa] ; [7][e-mail adresa] ;
[8][e-mail adresa] ; [9][e-mail adresa] ;
[10][e-mail adresa] ; [11][e-mail adresa] ;
[12][e-mail adresa] ; [13][e-mail adresa] ;
[14][e-mail adresa] ;
[15][e-mail adresa] ;
[16][e-mail adresa] ; [17][e-mail adresa]
Cc: [18][e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)
 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

References

Visible links
1. [ZPPI #884 email]
mailto:[ZPPI #884 email]
2. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
3. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
4. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
5. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
6. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
7. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
8. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
9. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
10. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
11. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
12. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
13. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
14. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
15. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
16. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
17. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]
18. [e-mail adresa]
mailto:[e-mail adresa]

Informiranje,

Poštovani

 

sukladno čl. 23 st. 1. podst. 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama,dostavljam Vam link (https://registri.uprava.hr/#!udruge),
na kojem se nalaze udruge sa područja Osječko-baranjske županije i čije
područje djelovanja je sport.

 

Na toj stranici možete pronaći sve relevantne informacije poput :
Skupštine udruge, Osobe ovlaštene za zastupanje, Oblik udruživanja,
Ciljane skupine, Cilj, Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, Područja
djelovanja ………….itd.

 

Lijep pozdrav

 

Bruno Vučemilović Šimunović

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

Službenik za informiranje

31000 Osijek, Županijska 4

Telefon: +385 31 221 352

Telefax: +385 31 200 686

[e-mail adresa]

www.udu-obz.hr

Ured državne uprave-pravna pomoć,


Poštovani,
Dana 02.12.2015. god. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
potvrđuje primitak predmeta: Registar športskih djelatnosti ( otvaranje
beze podataka).Odgovor na traženi zahtjev dostaviti ćemo u zakonskom
propisanom roku.
 
S poštovanjem
Sandra Brnadić

show quoted sections

Marica Dančulović,

Poštovani,

zaprimili smo Vaš zahtjev

s poštovanjem

Marica Dančulović

službenica za informiranje

 Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

 

--------------------------------------------------------------------------

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:46 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

Zdenko Holenko,

2 Attachments

Poštovani

 

Potvrđujem da sam 30. studenoga 2015. godine primio, putem Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta, Vaš zahtjev za pristup informacijama.

 

 

U prilogu Vam dostavljam traženu informaciju i to: Registar sportskih
djelatnosti za pravne osobe i Registar sportskih djelatnosti za fizičke
osobe koji se vode u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

 

Ako smatrate da ova informacija pružena na temelju Vašeg zahtjeva nije
točna ili potpuna, sukladno članku 24. Zakona o pravu na pristup
informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) možete zahtijevati
njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana primitka ove
obavijesti.

 

Molim Vas potvrdu primitka ove poruke s prilozima.

 

 

S poštovanjem,

 

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

 

Službenik za informiranje

 

Zdenko Holenko

 

--------------------------------------------------------------------------

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:46 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Zdenko Holenko,

Hvala vam na dostavljenim datotekama.

ZA: Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak informacije:
- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, no jos uvijek nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva
- pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Sandra Štokić,

Hvala vam na dostavljenim datotekama.

ZA: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak informacije:
- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, no jos uvijek nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva, i to kako slijedi
- pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Karmela Habuš Zadravec,

Poštovani,

Potvrđujem primitak ustupljenog zahtjeva.

LP

 

 

Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ.

samostalna upravna referentica za informiranje

 

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji                                

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

www.udu-mz.hr

tel.: 040/374-061

faks: 040/374-037

 

 

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:46 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[1][ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[2][ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
[3]http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

__________ ESET Endpoint Antivirus informacija, verzija baze podataka
virusnih potpisa 12653 (20151201)

show quoted sections

ESET Endpoint Antivirus informacija, verzija baze podataka
virusnih potpisa 12657 (20151202) __________

poruka je provjerena programom ESET Endpoint Antivirus.

[5]http://www.eset.com.hr

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #884 email]
2. mailto:[ZPPI #884 email]
3. http://imamopravoznati.org/request/regis...
4. http://www.eset.com.hr/
5. http://www.eset.com.hr/

Matija Lukić,


Vaš zahtjev je zaprimljen,
 
Službenik za informiranje Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj
županiji
Matija Lukić, dipl.iur.

show quoted sections

UDUDNZ-DBK1,

Poštovani,

 

Potvrđujemo primitak zahtjeva.

 

 

Službenica za informiranje

Ivana Dedović

--------------------------------------------------------------------------

From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]]
On Behalf Of Miroslav Schlossberg PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:46 PM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]; [e-mail adresa];
[e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

5 Attachments

Poštovani,
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 30.11.2015.g. putem
elektronièke pošte ustupilo  Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj
županiji Vaš zahtjev za pristup informacijama kojeg ste dana 21. studenoga
o.g. Uputili na adresu elektronièke pošte navedenog ministarstva
([1][e-mail adresa]), a u kojem tražite objavu Registra sportskih djelatnosti,
te u nastavku kojeg podsjeæate potonje DA je sukladno èl. 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15) dužno objaviti baze
podataka vezane uz Registar športskih djelatnosti I to u obliku koji
omoguæuje ponovnu uporabu, te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
([2]HTTPS://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka.data.gov.hr, mjera3.3. Akcijskog plana,
sukladno æemu molite podatak o linku na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka Kao I dostavu svih informacija prepoznatih u Registru
športskih djelatnosti, a prema Pravilniku o registru športskih djelatnosti
(NN, 112/06) I to u elektronskom obliku.

 
   
    Sukladno Vašem traženju, a uz uvažavanje odredbi Zakona o pravu na
pristup informacijama, Ured Državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj
županiji dostavlja traženu informaciju.
 
 
    S Poštovanjem
 
Ured državne uprave
U Vukovarsko-srijemskoj županiji
32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/III
Tel.: 032/344-001
Fax: 032/344-061
E-mail: [3][e-mail adresa]
 

show quoted sections

UDUDNZ-DBK1,

Poštovani,

 

vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama - Registar sportskih
djelatnosti (otvaranje baze podataka), ustupljen Uredu državne uprave u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji 02.12.2015., obavještavate se da isti
nije potpun, obzirom da ne sadrži potreban podatak o adresi fizičke osobe
podnositelja zahtjeva.

Naime, sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) propisano je da
pisani zahtjev sadrži pored ostalog, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o pravu
na pristup informacijama, pozivate se da u roku od 5 dana od zaprimanja
ovog poziva dopunite predmetni zahtjev.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                            
Službenica za informiranje 

                                                                                                         
Ivana Dedović

 

Miroslav Schlossberg

Poštovani nikolina,
Hvala vam na dostavljenim datotekama.

ZA: Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije:
- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, no jos uvijek nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva
- pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr).

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani UDUDNZ-DBK1,

Za: Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija adresa je moja
elektronska adresa putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Postanska adresa nije potrebna za dostavu trazenih informacija
sukladno tumacenju zakona kako navodi Povjerenik za informiranje. A
iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato i to samo rješenje za ponovnu uporabu informacija ili kada rješenjem odbija ili
odbacuje zahtjev.

ImamoPravoZnati je javni portal za podnosenje zahtjeva za pristup
informacijama i sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka ne mogu
vam putem ovog javnog portala poslati svoju kucnu adresu.

Na Vas zahtjev dostaviti cu kucnu adresu odvojeno putem privatnog
emaila, a sukladno cl.17. st.2. naznacujem da zelim primiti odgovor
na isti nacin na koji ste zaprimili moj izvorni zahtjev -
elektronskim putem, bez objave mojih osobnih informacija (sukladno
Zakon o zaštiti osobnih podataka).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Karmela Habuš Zadravec,

Poštovani,

Potvrđujemo da smo zaprimili Vaš upit za Registar športskih djelatnosti

 

LP

 

 

Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ.

samostalna upravna referentica za informiranje

 

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji                                

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

[1]www.udu-mz.hr

tel.: 040/374-061

faks: 040/374-037

 

 

__________ ESET Endpoint Antivirus informacija, verzija baze podataka
virusnih potpisa 12664 (20151203)

show quoted sections

ESET Endpoint Antivirus informacija, verzija baze podataka
virusnih potpisa 12671 (20151204) __________

poruka je provjerena programom ESET Endpoint Antivirus.

[3]http://www.eset.com.hr

References

Visible links
1. http://www.udu-mz.hr/
2. http://www.eset.com.hr/
3. http://www.eset.com.hr/

Dalibor Bošnjaković,

2 Attachments

Poštovani,
 
    sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13.
i 85/15.) dostavljamo Vam u privitku ove poruke tražene podatke.
 
        S poštovanjem,
                Dalibor Bošnjaković, dipl.iur., službenik za informiranje
u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Miroslav Schlossberg

Poštovani Dalibor Bošnjaković,

Hvala vam na dostavljenim trazenim podacima.

Skrecem vam pozornost jer ste u odgovor naveli pogresnu primjenu zakona. Molim vas postupite sukladno cl. 29, st.2 ZPPI-ja.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 7, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, no jos uvijek nedostaje
odgovor na drugi dio zahtjeva
- pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)
- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

zajednicki poslovi,

Potvrđujemo primitak zahtjeva za pristup informacijama koji smo zaprimili
od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dana 30.11.2015.

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Miroslav Miler,

Potvrđujemo primitak zahtjeva za pristup informacijama

 

Službnik za informiranje

Miroslav Miler

Miroslav Schlossberg

Poštovani Miroslav Miler,

U vasoj poruci u potpisu nedostaje puni naziv tijela iz kojeg dolazite. Mozete li mi napisati naziv vaseg ureda državne uprave?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Miler,

Ured državne uprave u Istarskoj županiji

Pozdrav
Miroslav Miler

show quoted sections

Dubravka Martić,

2 Attachments

 

KLASA:008-02/15-01/11

Urbroj:238-03/1-15-2

Zagreb, 08.12.2015. godine

 

Poštovani,

 

U privitku sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama dostavljamo
Registar sporta pravnih i fizičkih osoba sa područja Zagrebačke
županije.Ujedno Vas obavještavamo da će isti biti dostupni na Web stranici
našeg ureda.

 

 

 

 

 

 

 

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

Služba za društvene djelatnosti

Voditeljica službe za društvene djelatnosti

DUBRAVKA MARTIĆ,dipl.soc.radnica

Trg Josipa Jurja Strossmayera 4

10000 Zagreb

Tel: 01/6345 138

Fax: 01/6345 130

e-mail: [1][e-mail adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Miroslav Schlossberg

Poštovani Dubravka Martić,

Hvala vam na dostavljenim podacima.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 8, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, no jos uvijek nedostaje
odgovor na drugi dio zahtjeva
- pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)
- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ured državne uprave-pravna pomoć,

2 Attachments

Poštovani,
 
Na Vaše traženje, dostavljamo Vam Registar športskih djelatnosti koji vodi
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
 
S poštovanjem,
                       
                                                                       
                                                    Službenica za
informiranje
                                                                                                                             Sandra
Brnadić, dipl.iur.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ured državne uprave-pravna pomoć, Sandra Brnadić,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 9, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste 2 prilozena dokumenta u PDF-u
- Datoteke koje ste dostavili u PDF-u sadrze tablicne podatke i PDF je kreiran iz "Microsoft® Excel® 2010" (ne vidim razloga zasto biste morali trositi dodatan tud i vase cijenjeno vrijeme na kreiranje datoteka u drugacijim formatima od izvornih u kojima tijelo posjeduje registar? ovime mislim na prekonvertiravanje registra prije slanja u zahtjevu iz XLS u PDF oblik)
- u zahtjevu sam trazio "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te sam naveo kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated values), sukladno tome molim vas dostavu trazenih podataka u trazenom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima, predlazem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva: pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Karmela Habuš Zadravec,

 

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu zaprimljenom pri ovom Uredu dana 30.11.2015.
godine, a prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 25/2013, 85/2015) obavještavamo Vas da  Služba za društvene
djelatnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji sukladno članku
3. Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“, 112/06)
i Zakona o sportu („Narodne novine“,  71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i
86/12), vodi Registar sportskih djelatnosti koji je objavljen i dostupan
za ponovnu uporabu na Internet stranici
[1]http://www.udu-mz.hr/?gid=36&aid=288

Ukoliko postoji potreba, slobodno nam se obratite za dopunu i/ili ispravak
informacije.

S poštovanjem,

 

 

 

Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ.

samostalna upravna referentica za informiranje

 

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji                                

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

[2]www.udu-mz.hr

tel.: 040/374-061

faks: 040/374-037

 

 

__________ ESET Endpoint Antivirus informacija, verzija baze podataka
virusnih potpisa 12699 (20151210)

show quoted sections

Branko Giba,

1 Attachment

Poštovani

 

U privitku dostavljamo Vam datoteku u obliku pogodnom za ponovnu uporabu –
REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI-

 

Nadalje dostavljamo Vam poveznicu gdje su traženi podaci objavljeni na web
stranici ovog ureda:

 

[1]http://uduvpz.hr/Data/RSD.xls

 

S poštovanjem, Giba Branko

 

 

From: Branko Giba [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Wednesday, December 2, 2015 7:34 AM
To: 'Miroslav Schlossberg PPI zahtjev'
<[ZPPI #884 email]>
Subject: RE: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Poštovani,

 

ovim putem potvrđujemo primitak ustupljenog zahtijeva

 

S poštovanjem Giba Branko

 

From: [2][e-mail adresa]
[[3]mailto:[e-mail adresa]] On Behalf Of Miroslav Schlossberg
PPI zahtjev
Sent: Tuesday, December 1, 2015 10:46 PM
To: [4][e-mail adresa]; [5][e-mail adresa];
[6][e-mail adresa]; [7][e-mail adresa];
[8][e-mail adresa]; [9][e-mail adresa];
[10][e-mail adresa]; [11][e-mail adresa];
[12][e-mail adresa]; [13][e-mail adresa];
[14][e-mail adresa]; [15][e-mail adresa];
[16][e-mail adresa];
[17][e-mail adresa];
[18][e-mail adresa]; [19][e-mail adresa]
Cc: [20][e-mail adresa]
Subject: Registar športskih djelatnosti (otvaranje baze podataka)

 

Postovani,

Službenica za informiranje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, ustupila vam je zahtjev za pravo na pristup informacijama s
datumom 24.-30. studenog 2015.

Klasa: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)
Urbroj: (nije komunicirano - pitati pri MZOS)

Ljubazno vas molim sve primatelje u dostavnoj listi da potvrde primitak
ustupljenog zahtjeva odgovorom na ovaj email (Reply - Odgovori), sukladno
Zakonu o upravnom postupku.

Potvrdu o primitku dostaviti emailom na:
[21][ZPPI #884 email]

Odgovor na zahtjev dostaviti na email adresu:
[22][ZPPI #884 email]

Ukoliko niste ranije zaprimili ustupljen zahtjev, moguce ga je procitati
online na linku:
[23]http://imamopravoznati.org/request/regis...

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka sto vi niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

PRIMATELJI U DOSTAVNOJ LISTI - email adrese sluzbenika za informiranje:

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Požega
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Grad Zagreb - Gradski ured za opću upravu

NAPOMENA:
Ukoliko je ovaj email zaprimljen na pogresnu email adresu, ljubazno vas
molimo da proslijedite sluzbeniku za informiranje.

[24]https://cuttlefish.oaf.org.au/o2/3351649...

References

Visible links
1. http://uduvpz.hr/Data/RSD.xls
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[e-mail adresa]
6. mailto:[e-mail adresa]
7. mailto:[e-mail adresa]
8. mailto:[e-mail adresa]
9. mailto:[e-mail adresa]
10. mailto:[e-mail adresa]
11. mailto:[e-mail adresa]
12. mailto:[e-mail adresa]
13. mailto:[e-mail adresa]
14. mailto:[e-mail adresa]
15. mailto:[e-mail adresa]
16. mailto:[e-mail adresa]
17. mailto:[e-mail adresa]
18. mailto:[e-mail adresa]
19. mailto:[e-mail adresa]
20. mailto:[e-mail adresa]
21. mailto:[ZPPI #884 email]
22. mailto:[ZPPI #884 email]
23. http://imamopravoznati.org/request/regis...

Miroslav Schlossberg

Poštovani Karmela Habuš Zadravec,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 10, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste 2
dokumenta prilozena na vasoj web stranici u XLS formatu

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Branko Giba,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

U vasem potpisu u emailu nedostaje naziv tijela iz kojeg dolazite, pa je moja pretpostavka da je rijec o "Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji".

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 9, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste prilozen
dokument u XLS-u i link na vas web

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

UDUDNZ-DBK1,

2 Attachments

 • Attachment

  Registar portskih udruga portskih dioni kih dru tava trgova kih dru tava i ustanova.doc

  210K Download View as HTML

 • Attachment

  Registar za upis fizi kih osoba koje obavljaju samostalnu portsku djelatnost.xls

  63K Download View as HTML

 Poštovani,

 

 

            Povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u prilogu se
dostavlja tražena informacija i to: Registar športskih djelatnosti za
fizičke i pravne osobe.

 

            S poštovanjem,

                                              

                   Službenica za informiranje

                           Ivana Dedović

 

 

 

           

 

Sandra Štokić,

Poštovani,

Službenica za informiranje u Uredu državne uprave Sisačko-moslavačke
županije zaprimila je dana 2. 12. 2015. putem e-maila vaš zahtjev za dopunu
ili ispravak informacije kojim tražite da se pošalje link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr).

Temeljem članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama
("Narodne novine" broj 25/13 i 85/2015) ne smatra se zahtjevom za pristup
informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili
uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrada
analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije,
stoga se vaš zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ne smatra zahtjevom
za pristup informacijama.

Nadalje, člankom 27. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
određeno je da u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu
informacije izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako
to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela
javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i
pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Upravo objava registara i baza podataka na Portalu otvorenih podataka
zahtjeva određeni formalni postupak za prijavu na Portal, kao i obvezu
prilagodbe informacija u oblik pogodan za objavu na Portalu, što predstavlja
novu informaciju.

Kako ministar uprave još uvijek nije donio pravilnik kojim se uređuju uvjeti
za ponovnu uporabu, niti je Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu o
kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija ne postoji
cjeloviti normativni okvir za postupanje povodom zahtjeva za ponovnom
uporabom informacija i obvezom tijela javne vlasti da preko Portala
otvorenih podataka osigurava popis informacija dostupnih za ponovnu uporabu.

S poštovanjem,

Sandra Štokić
Službenica za informiranje
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
S. i A. Radića 36, Sisak
t 44 500 012 | f 44 500 024 | [e-mail adresa]
P Molim razmislite o okolišu prije ispisa ove elektroničke poruke
Please consider the environment before printing this email
Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povjerljive i
povlaštene informacije. U slučaju da niste njezin naznačeni primatelj, niste
ovlašteni čitati, ispisivati, pohranjivati, obrađivati ili priopćavati ovu
poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah
obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije.

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji ne preuzima nikakvu
odgovornost za moguću netočnost bilo kojeg podatka sadržanog u ovoj poruci,
ako takav podatak nije povezan s njegovim registriranim predmetom
poslovanja, niti za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke
i njezinih privitaka. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno
službena stajališta Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Poštovani UDUDNZ-DBK1,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

U vasem potpisu u emailu nedostaje naziv tijela iz kojeg dolazite,
pa je moja pretpostavka da je rijec o "Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije".

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 10, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste prilozen
dokument u XLS-u

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,
 
Sukladno članku 23. st. 1. podst. 3., Zakona o pravu na pristup
informacijama dostavljamo Vam linkove na kojima se nalazi
Registar sportskih djelatnosti-popis pravnih i fizičkih osoba koji se vodi
u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.+
 

Linkovi za Registar sportskih djelatnosti:

 

PRAVNE: http://www.udu-kckz.hr/index_datoteke/Re...

 

FIZIČKE: http://www.udu-kckz.hr/index_datoteke/Re...

 
Srdačan pozdrav.
 
S poštovanjem,
 
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5
T: 048 658 190, Fax: 048 658 198
[e-mail adresa]
www.udu-kckz.hr

Marica Dančulović,

Poštovani,

u svezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama  pogodnom za ponovnu
uporabu čl.3. st. 6 i st 11. ZPPI-ja sve informacije prepoznate u Registar
športskih djelatnosti – prema Pravilniku o registru športskih djelatnosti
(N.N: 112/06) izvješćujemo Vas  o slijedećem:

Registar športskih djelatnosti, sukladno članku 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (N.N: 25/13 i 85/15) Ured državne uprave u
Karlovačkoj županiji objavio je na web stranicama Ureda, pod slijedećim

linkom
[1]http://www.udukz.hr/datoteke/DD/REGISTAR... i
[2]http://www.udukz.hr/datoteke/DD/REGISTAR... .
Ured je, kao tijelo javne vlasti postupajući po članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama, ispunio zakonsku obvezu objave baze podataka.

 S poštovanjem,

Marica Dančulović

službenica za informiranje

References

Visible links
1. http://www.udukz.hr/datoteke/DD/REGISTAR...
2. http://www.udukz.hr/datoteke/DD/REGISTAR...

Miroslav Schlossberg

Poštovani UDU Koprivnica,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 10, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste 2 prilozena
dokumenta u PDF-u
- Datoteke koje ste dostavili u PDF-u sadrze tablicne podatke i PDF
je kreiran iz "(REGISTAR \212PORTSKIH UDRUGA 7 12 15.xls)" i "(REGISTAR \212PORTSKIH DJELATNOSTI ZA FIZI\310KE OSOBE 7 12 15.xls)" -- ne vidim razloga zasto biste morali trositi dodatan tud i vase cijenjeno vrijeme na kreiranje datoteka u drugacijim formatima od izvornih u kojima tijelo posjeduje registar? ovime mislim na prekonvertiravanje registra prije slanja u zahtjevu iz XLS u PDF oblik
- u zahtjevu sam trazio "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te
sam naveo kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated
values), sukladno tome molim vas dostavu trazenih podataka u
trazenom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima,
predlazem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu
podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u
suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i
regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj
Link na obavijest Povjerenika: http://www.pristupinfo.hr/objavljene-smj...

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Marica Dančulović,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 10, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste link na 2
dokumenta objavljena na vas web u PDF obliku
- Datoteke koje ste dostavili u PDF-u sadrze tablicne podatke i PDF
je kreiran iz "Microsoft® Excel® 2010" -- ne vidim razloga zasto
biste morali trositi dodatan tud i vase cijenjeno vrijeme na
kreiranje datoteka u drugacijim formatima od izvornih u kojima
tijelo posjeduje registar? ovime mislim na prekonvertiravanje
registra prije slanja u zahtjevu iz XLS u PDF oblik
- u zahtjevu sam trazio "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te
sam naveo kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated
values), sukladno tome molim vas dostavu trazenih podataka u
trazenom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima,
predlazem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu
podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u
suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i
regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj
Obavijest Povjerenika za informiranje: http://goo.gl/Bbb9iw

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

UDUBBŽ - Sportska inspekcija,

1 Attachment

Poštovani,

u privitku Vam dostavljam odgovor na Upit.

S poštovanjem,

Mirjana Pavlović

Matija Lukić,

1 Attachment

 
 
Poštovani,
 
ovaj Ured državne uprave je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
zaprimio Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim se traži dostava
Registra športskih djelatnosti. Sukladno Vašem zahtjevu dostavljam Vam
navedeni Registar športskih djelatnosti kako sam ga zaprimio od Službe za
društvene djelatnosti, Odjela za prosvjetu, kulturu, rad, zdravstvo i
socijalnu skrb ovoga Ureda državne uprave.
 
S poštovanjem, 
 
 
Matija Lukić, povjerenik za informiranje u Uredu državne uprave
Požeško-slavonske županije
e-mail: [1][e-mail adresa]
tel. 034/290-162

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Poštovani UDUBBŽ - Sportska inspekcija, Mirjana Pavlović,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru - obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 11, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste link na vasu web stranicu gdje su prilozeni dokumenti u XLS obliku
http://udubbz.hr/registar-sportskih-djel...

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Matija Lukić,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru - obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 11, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili u prilogu jedan prilozeni dokumenti u XLS obliku (Registar sportskih djelatnosti - pravne osobe), ako ste objavili na vasem webu, dostavite link na datoteku

- nedostaje odgovor s datotekom za "Registar sportskih djelatnosti - fizičke osobe" te takodjer ako je vec objavljeno na vasem webu, dostavite link na datoteku

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Mandica Rukavina,

2 Attachments

Poštovani

 

Dostavljamo Vam dopis Službenice za informiranje Ureda državne uprave u
Ličko-senjskoj županiji KLASA: 008-02/15-01/08, URBROJ: 2125-02-02/1-15-04
od 14. prosinca 2015. I Registar sportskih udruga Ličko-senjske županije.

 

Srdačan pozdrav

 

Službenica za informiranje

Ana Dasović

Miroslav Miler,

1 Attachment

Poštovani,

 

U privitku dostavljamo traženu informaciju: Registar sportskih
djelatnosti-fizičke osobe.  

Registar sportskih djelatnosti za pravne osobe nismo u mogućnosti
dostaviti jer isti ne vodimo na način da ga možemo dostaviti u
elektroničkom obliku.

 

S poštovanjem

 

Službenik za informiranje

Miroslav Miler

zajednicki poslovi,

2 Attachments

Poštovani,

 

U svezi Vašeg zahtjeva kojeg smo zaprimili dana 30. studenog 2015. godine,
a odnosi se na dostavu Registra sportskih djelatnosti, u privitku Vam
dostavljam tražene podatke dobivene od nadležne Službe za društvene
djelatnosti, Odjela za prosvjetu, kulturu i sport:

 

Registar sportskih djelatnosti Zadarske županije - pravne osobe, i

Registar sportskih djelatnosti Zadarske županije - fizičke osobe,

 

sa stanjem upisa na dan 10. prosinca 2015. godine

 

S poštovanjem.

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Službenica za informiranje

mr.sc. Lena Grbić

Gordana Novosel,

1 Attachment

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam dopis Ureda, a vezano za Vaš zahtjev za pristup
informacijama, koji je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ustupilo
na postupanje ovome Uredu.

 

S poštovanjem,

 

Voditeljica Odjela za pravne i opće poslove

Gordana Novosel

 

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

Varaždin, Stanka Vraza 4

tel. +385(0)42394106

fax. +385(0)42211722

e-mail: [e-mail adresa]

url: www.uduvz.hr

 

Miroslav Schlossberg

Poštovani Mandica Rukavina, Ana Dasović,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru - obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 14, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili u prilogu jedan
prilozeni dokumenti u XLS obliku (Registar p.udruga Li ko senjske upanije i fizi kih osoba.xls), ako ste objavili na vasem webu, dostavite link na datoteku ili kontaktirajte Ministarstvo uprave za objavu navedenog skupa podataka na Portalu otvorenih podataka

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Miroslav Miler,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Istarskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 14, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste prilozeno 1
dokument u PDF obliku (Registar sportskih djelatnosti fizi ke osobe.pdf)
- Datoteka koje ste dostavili u PDF-u sadrze tablicne podatke i PDF
je ocito kreiran iz "Microsoft® Excela" -- ne vidim razloga zasto
biste morali trositi dodatan tud i vase cijenjeno vrijeme na
kreiranje datoteka u drugacijim formatima od izvornih u kojima
tijelo posjeduje registar? Ovime mislim na prekonvertiravanje
registra prije slanja u zahtjevu iz XLS u printani, pa zatim skeniranjem u PDF oblik
- u zahtjevu sam trazio "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te
sam naveo kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated
values), sukladno tome molim vas dostavu trazenih podataka u
trazenom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima,
predlazem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu
podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u
suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i
regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj
Obavijest Povjerenika za informiranje: http://goo.gl/Bbb9iw

- nedostaje odgovor s datotekom za "Registar sportskih djelatnosti
- pravne osobe" -- podsjecam na Zakonsku obvezu gdje se duzni objaviti ovakve registre na Internetu - sukladno tome, molim vas odgovor s datotekom u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani zajednicki poslovi, Lena Grbić,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru - obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 14, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili u prilogu 2
prilozena dokumenta u XLS obliku (Registar sportskih djelatnosti Zadarske županije - pravne osobe, i Registar sportskih djelatnosti Zadarske županije - fizičke osobe), ako ste objavili na vasem webu, dostavite link na datoteku, u tom slucaju dovoljno je samo poslati linkove na datoteke objavljene na internetu

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Gordana Novosel,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru - obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 14, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- u vasem odgovoru naveli ste samo pocetnu stranicu vase web stranice - http://www.uduvz.hr/

- ako sam dobro pronasao, Registar za koji ste naveli da je sukladno zakonskoj obvezi objavljen na internetu, nalazi se na stranici http://www.uduvz.hr/sportreg.htm, i to 2 datoteke:
FIZIČKE OSOBE, http://www.uduvz.hr/dokumenti/drustvene/...
PRAVNE OSOBE, http://www.uduvz.hr/dokumenti/drustvene/...

- oba Registra koji se nalaze na vasim web stranicama objavljena na u PDF obliku sto nije sukladno ZPPI-ju cl.10 kako vi tvrdite
- Datoteke koje ste dostavili u PDF-u sadrze tablicne podatke i PDF
je kreirani su iz tablicne datoteke -- ne vidim razloga zasto
biste morali trositi dodatan trud i vase cijenjeno vrijeme na
kreiranje datoteka u drugacijim formatima od izvornih u kojima
tijelo posjeduje registar? Ovime mislim na prekonvertiravanje
registra prije slanja u zahtjevu iz tablicnog oblika u PDF oblik
- u zahtjevu sam trazio "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te
sam naveo kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated
values), sukladno tome molim vas dostavu trazenih podataka u
trazenom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima,
predlazem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu
podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u
suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i
regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj
Obavijest Povjerenika za informiranje: http://goo.gl/Bbb9iw

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Mirjana Valjavec,

1 Attachment

 
Poštovani gosp. Schlossberg,
 
u prilogu šaljem informaciju Klasa: 008-01/15-01/14, Urbroj:
2140-05/1-15-2 datu temeljem Vašeg zahtjeva za pravo na pristup
informacijama.
 
S poštovanjem,
 
Mirjana Valjavec
službenica za informiranje
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Matija Lukić,

1 Attachment

 
 
Poštovani,
 
sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama naknadno Vam dostavljam i
registar športskih djelatnosti za fizičke osobe kako sam ga zaprimio od
Službe za društvene djelatnosti. Odjela za prosvjetu, kulturu, rad,
zdravstvo i socijalnu skrb osova Ureda državne uprave.
 
S poštovanjem, 
 
 
 
Matija Lukić, povjerenik za informiranje u
Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
tel. 034/290-162
e-mail:mlukic]@udu-pozega.hr

show quoted sections

UDU-SDZ_kadrovska,

1 Attachment

 

show quoted sections

Branko Giba,

Poštovani

Sukladno vašem zahtijevu o dopuni naše informacije, od 10.prosinca 2015.godine, izvješčujemo da su traženi podaci objavljeni na slijedečem linku:
http://data.gov.hr/dataset/registar-port...

s poštovanjem,Branko Giba službenik za informirane Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Poštovani Mirjana Valjavec,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio/la sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 15, 2015 (Klasa: 008-01/15-01/14, Urbroj: 2140-05/1-15-2) zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili ste link na vase stranice http://www.udu-kzz.hr/ gdje sam pronasao link na "Sportski registar" http://www.udu-kzz.hr/prva.htm > http://www.udu-kzz.hr/RegSD-PO.htm, a zatim i na datoteku "Registar sportskih djelatnosti - pravne i fizičke osobe" prilozenu u PDF obliku, trenutno na linku:
http://www.udu-kzz.hr/RSD/RSD.pdf

- Datoteka koje ste dostavili u PDF-u sadrze tablicne podatke i PDF
je ocito kreiran iz Microsoft Excel datoteke "RSD.xls" koristenjem "Microsoft: Print To PDF" opcije -- ne vidim razloga zasto
biste morali trositi dodatan tud i vase cijenjeno vrijeme na
kreiranje datoteka u drugacijim formatima od izvornih u kojima
tijelo posjeduje registar? Ovime mislim na prekonvertiravanje
registra prije slanja u zahtjevu iz XLS u PDF oblik

- u zahtjevu sam trazio "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te
sam naveo kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated
values), sukladno tome molim vas dostavu trazenih podataka u
trazenom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima,
predlazem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu
podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u
suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i
regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj
Obavijest Povjerenika za informiranje: http://goo.gl/Bbb9iw

- podsjecam na Zakonsku obvezu gdje se duzni
objaviti ovakve registre na Internetu u strojno citljivom obliku sto PDF nije - cime izravno krsite cl.10. ZPPI-ja

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

Lp,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Matija Lukić,

Hvala vam na dostavljenom djelomicno dopunjenom odgovoru - obavijesti.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Studenog 21, 2015 podnio sam zahtjev za ponovnu uporabu
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu
uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Registar športskih djelatnosti - prema
Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/2006). Također
želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu
na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti
ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te
Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo)
za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih
podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome
bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 11, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, te sam molio da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija.

I ovim odgovorom nije pruzen potpun odgovor, te stoga dostavljam ponovno dopunu kao sto je navedeno nize.

Budući da sam dana Prosinac 16, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- odgovorili ste na na prvi dio zahtjeva, dostavili u prilogu prilozene dokumente u XLS obliku

- podsjecam na Zakonsku obvezu gdje se duzni
objaviti ovakve registre na Internetu u strojno citljivom obliku
(npr. xls, ili csv) - cl.10. ZPPI-ja

- u vasem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva:
pošaljite link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno cl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu
dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka
Republike Hrvatske mozete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave
ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je Povjereniku za informiranje izjavljena zalba radi sutnje administracije:
- Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
- Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu

Ana Dasović,

1 Attachment

Poštovani,

 

dostavljamo Vam odgovor na Vaš zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

 

Srdačan pozdrav

 

Ana Dasović

Službenica za informiranje

Miroslav Miler,

1 Attachment

Poštovani,

U privitku dostavljam Registar sportskih djelatnosti-fizičke osobe u xls formatu.
Registar sportskih djelatnosti-pravne osobe kao što smo već naveli nemamo ustrojen u tabličnom obliku i nemožemo vam ga dostaviti.
Takođe ne možemo dostaviti link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr) jer takav link za te podatke još ne postoji.

Pozdrav
Miroslav Miler
Ured državne uprave u Istarskoj županiji

show quoted sections

zajednicki poslovi,

Poštovani,

Službenica za informiranje u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji
zaprimila je dana 15. 12. 2015. putem e-maila Vaš zahtjev za dopunu  ili
ispravak informacije kojim tražite da se pošalje link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr).

Temeljem članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama
("Narodne novine" broj 25/13 i 85/2015) ne smatra se zahtjevom za pristup
informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili
uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrada
analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije,
stoga se vaš zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ne smatra
zahtjevom za pristup informacijama.

Nadalje, člankom 27. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
određeno je da u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu
informacije izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako
to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela
javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i
pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Upravo objava registara i baza podataka na Portalu otvorenih podataka
zahtjeva određeni formalni postupak za prijavu na Portal, kao i obvezu
prilagodbe informacija u oblik pogodan za objavu na Portalu, što
predstavlja novu informaciju.

Kako ministar uprave još uvijek nije donio pravilnik kojim se uređuju
uvjeti za ponovnu uporabu, niti je Vlada Republike Hrvatske donijela
uredbu o kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija ne
postoji cjeloviti normativni okvir za postupanje povodom zahtjeva za
ponovnom uporabom informacija i obvezom tijela javne vlasti da preko
Portala otvorenih podataka osigurava popis informacija dostupnih za
ponovnu uporabu.

S poštovanjem,

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Službenica za informiranje

mr.sc. Lena Grbić

 

3 Attachments

Poštovani,
 
Povodom Vašeg zahtjeva Ured Državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj
županiji Vas obavještava DA su zatražene informacije javno objavljene I
dostupne na internetskoj stranici ovog Ureda
[1]http://www.udu-vsz.hr/prosvjeta.htm.
 
S Poštovanjem
 
Ured državne uprave
u Vukovarsko-srijemskoj županiji
32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/III
Tel.: 032/344-001
Fax: 032/344-061
E-mail: [2][e-mail adresa]

show quoted sections

Ured državne uprave-pravna pomoć,

2 Attachments

Poštovani,

Na temeljem vašeg zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije od dana
09.12.2015.u privitku Vam dostavljamo Registar sportskih djelatnosti koji
vodi Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji u XLS obliku, a
ujedno Vas obavještavamo da je isti dostupan i na Web stranici našeg
Ureda.

 

Nadalje, na temeljem vašeg zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije od
dana 09.12.2015. u kojim tražite da se pošalje link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr) ovaj Ured je
mišljenja da temeljem članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup
informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/2015) ne smatra se
zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis
predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili
izvršavanje obveze, izrada analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni
stvaranje nove informacije, stoga se vaš zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Člankom 27. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama određeno je
da u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informacije
izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtjeva
nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti
može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati
informacije u svrhu ponovne uporabe.

Upravo objava registara i baza podataka na Portalu otvorenih podataka
zahtjeva određeni formalni postupak za prijavu na Portal, kao i obvezu
prilagodbe informacija u oblik pogodan za objavu na Portalu, što
predstavlja
novu informaciju.

Kako ministar uprave još uvijek nije donio pravilnik kojim se uređuju
uvjeti
za ponovnu uporabu, niti je Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu o
kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija ne postoji
cjeloviti normativni okvir za postupanje povodom zahtjeva za ponovnom
uporabom informacija i obvezom tijela javne vlasti da preko Portala
otvorenih podataka osigurava popis informacija dostupnih za ponovnu
uporabu.

S poštovanjem,

Sandra Brnadić
Službenica za informiranje
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji

Marica Dančulović,

Poštovani,
U svezi Vašeg zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije dostavljam Vam
link na
Registar športskih djelatnosti objavljen na web stranicama ureda u xlsx

obliku:

http://www.udukz.hr/datoteke/REGISTAR%20...

http://www.udukz.hr/datoteke/REGISTAR%20...

Traženi skup podataka objavljen je na Portalu otvorenih podataka
(dana.gov.hr) pod slijedećim linkom:


https://data.gov.hr/dataset/registar-spo...
ja

S obzirom na činjenicu da ministar uprave nije donio pravilnik kojim se
uređuju uvjeti za ponovnu uporabu podataka, kao ni Vlada RH uredbu o
kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija, ne postoji
cjeloviti normativni oblik za donošenje rješenja.
Ured je objavom traženih podatka na web stranici Ureda i Portalu otvorenih
podataka ispunio obvezu iz članka 10. i članka 28. Zakona o pravu na pristup
informacijama (N.N: 25/13 i 85/15).
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Marica Dančulović
Službenica za informiranje

show quoted sections

Karmela Habuš Zadravec,

1 Attachment

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovor.

S poštovanjem

Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ.
samostalna upravna referentica za informiranje

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
www.udu-mz.hr
tel.: 040/374-061
faks: 040/374-037

show quoted sections

UDUDNZ-DBK1,

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu za dopunom informacije dostavlja se poveznica na
Registar športskih djelatnosti ovoga Ureda državne uprave:
http://www.udu-dnz.hr/registar_sportskih...

S poštovanjem,

URED DRŽAVNE UPRAVE
U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
Službenica za informiranje
Ivana Dedović

show quoted sections

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

 

U prilogu Vam dostavljamo odgovor ovog Ureda državne uprave u vezi Vašeg
zahtjeva za dopunom odnosno ispravkom informacije kojeg je ovaj Ured
državne uprave zaprimio 11. prosinca 2015. godine.

 

Srdačan pozdrav,

 

S poštovanjem,

 

Denis Femec, dipl. iur.

Službenik za informiranje

Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tel: 048 658 216, Fax: 048 658 213

e-mail: [e-mail adresa]

Gordana Novosel,

1 Attachment

 

Poštovani,

 

U prilogu Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za dopunu, odnosno
ispravak informacije od 14. prosinca 2015. god.,  a vezano za Registar
sportskih djelatnosti (otvaranje baze podataka).

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Gordana Novosel

 

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

Varaždin, Stanka Vraza 4

tel. +385(0)42394106

fax. +385(0)42211722

e-mail: [e-mail adresa]

url: www.uduvz.hr

 

Informiranje,

3 Attachments

Poštovani

 

dostavljam Vam tražene informacije za ponovnu uporabu u privitku ovog
e-mail.

 

Molim Vas da posjetite i Skup podataka Registra sportskih djelatnosti koji
se nalazi na:

 

http://data.gov.hr/dataset/registar-spor...

 

Portala otvorenih podataka.

 

Lijep pozdrav

 

Bruno Vučemilović Šimunović

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

Službenik za informiranje

31000 Osijek, Županijska 4

Telefon: +385 31 221 352

Telefax: +385 31 200 686

[email address]

www.udu-obz.hr

Mirjana Valjavec,

1 Attachment

Poštovani,
 
u prilogu šaljem dopunu informacije Klasa: 008-01/15-01/18, Urbroj:
2140-05/1-15-2 od 31. prosinca 2015. datu temeljem Vašeg zahtjeva za
dopunu ili ispravak informacije Klasa: 008-01/15-01/14.
 
Koristim priliku zaželjeti Vam sve najbolje u Novoj 2016. godini.
 
Srdačan pozdrav,
 
Mirjana Valjavec
službenica za informiranje
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

Dragica Kovačić,

1 Attachment

 

 

From: Dragica Kovačić
Sent: Monday, February 01, 2016 3:55 PM
To: '[e-mail adresa]'
Cc: Ljiljana Podunajec
Subject: odgovor

 

 

 

Poštovani,

u privitku  dostavljamo odgovor na Vaš upit u vezi s ostvarivanjem prava
na pristup  informacijama o registru sportskih djelatnosti.

 

Lijep pozdrav,

 

Dragica Kovačić, dipl.iur.

Pomoćnica pročelnika za udruge

 

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Trg Stjepana Radića 1

Tel: + 385 1 610-1213

Fax: + 385 1 610-0164

E-pošta: [1][e-mail adresa]

Url.:http:/www.zagreb.hr

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je zaprimljeno Rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe izjavljene 9.12.2015. jer tijelo Ured drzavne uprave u Osjeckoj-baranjskoj zupaniji nije u zakonskom roku rijesilo zahtjev za ponovnu uporabu sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Iako su u vrijeme izjavljivanja zalbe bila ispunjene pretpostavke za izjavljivanje zalbe zbog neodlucivanja o zahtjevu u zakonom propisanom roku, s obzirom da je Ured drzavne uprave u Osjeckoj-baranjskoj zupaniji naknadno rjesenjem odobrio ponovnu uporabu informacija, na koje rjesenje zaljitelj ima pravo uloziti zalbu, Povjerenik za informiranje utvrduje da vise ne postoje pravne pretpostavke za vodenje postupka protiv neodlucivanja o zahtjevu u zakonom propisanom roku.

KLASA: UP/II-008-07/16-01/65
URBROJ: 401-01/05-16/01
Datum Rjesenja: Zagreb, 9.2.2016.

Odgovor tijela dostavljen je 31. prosinca 2015. i nalazi se na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Danas je zaprimljeno Rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe izjavljene 19.12.2015. jer tijelo Ured drzavne uprave u Splitskoj-dalmatinskoj zupaniji nije u zakonskom roku rijesilo zahtjev za ponovnu uporabu sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Iako su u vrijeme izjavljivanja zalbe bila ispunjene pretpostavke za izjavljivanje zalbe zbog neodlucivanja o zahtjevu u zakonom propisanom roku, s obzirom da je Ured drzavne uprave u Splitskoj-dalmatinskoj zupaniji naknadno omogucio ponovnu uporabu informacija, na koje rjesenje zaljitelj ima pravo uloziti zalbu, Povjerenik za informiranje utvrduje da vise ne postoje pravne pretpostavke za vodenje postupka protiv neodlucivanja o zahtjevu u zakonom propisanom roku.

KLASA: UP/II-008-07/16-01/57
URBROJ: 401-01/05-16/01
Datum Rjesenja: Zagreb, 2.2.2016.

Odgovor tijela dostavljen je 16. prosinca 2015. i nalazi se na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

S obzirom da kao korisnik ne mogu pronaci na web stranicama Ureda za drzavnu upravu u Splitskoj-dalmatinskoj zupaniji http://www.udu-sdz.hr/ informaciju koju sam zahtjevao, podnosim Predstavku Povjerenici radi toga jer tijelo UDU SDZ krsi odredbe cl.10. st. jer nisu objavili na svojim stranicama registar sportskih djelatnosti.

Pristup informacijama gradonačelnika,

1 Attachment

    Poštovani,

 

    U privitku, po Vašem zahtjevu za pristup informacijama, dostavljam Vam
odgovor Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Klasa:
620-01/16-001/102, Ur.br.: 251-10-31-16-2, od 10. veljače
2016., zaprimljen u Uredu gradonačelnika 15. veljače 2016.

 

    S poštovanjem

 

Službenica za informiranje

Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

  

Pristup informacijama gradonačelnika,

1 Attachment

 • Attachment

  Miroslav Schlossberg zahtjev za pristup informacijama u vezi s Registrom sportskih djelatnosti o itovanje nadle nog Ureda.PDF.pdf

  301K Download View as HTML

Poštovani,

u privitku dostavljam Vam odgovor (očitovanje) Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i sport, Klasa: 620-01/2016-01/203, Urbroj:
251-10-31-003-2016-2 od 8. ožujka 2016. (zaprimljen u Uredu gradonačelnika
11. ožujka 2016), po Vašem zahtjevu za pristup informacijama u vezi
Registra sportskih djelatnosti.

 

S poštovanjem

Službenica za informiranje

Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, povodom predstavke Povjerenice objavili su registar na svom webu u obliku koji podrzava ponovnu uporabu.

23.02.2016
Registar sportskih djelatnosti - pravne osobe
http://www.udu-sdz.hr/dokumenti/prosvjet...

Registar sportskih djelatnosti - fizičke osobe
http://www.udu-sdz.hr/dokumenti/prosvjet...

Miroslav Schlossberg

Za: Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Hvala vam na informaicji da cete objavljivati Registar sportskih djelatnosti na webu.

Molim vas da ako je ikako moguce koristite za objavu podatkovnih skupova kao sto je vas podatkovni portal za otvorene podatke na http://data.zagreb.hr umjesto klasnicnog weba za clanke (www.zagreb.hr).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Zaprimljeno je rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom zalbe.

U ovom slucaju, iako su u vrijeme izjavljivanja zalbe bile ispunjene pretpostavke za izjavljivanje zalbe zbog nerjesavanja zahtjeva u zakonom propisanom roku, s obzirom da je zaljitelju omogucen pristup informaciji, Povjerenica za informiranje utvrduje da vise ne postoje pravne pretpostavke za vodenje postupka zbog nerjesavanja zahtjeva u zakonom propisanom roku.

Klasa UP/II-008-07/16-01/90
Urbroj 401-01/21-16-01
Zagreb, 25. travnja 2016.