Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela iskorištavanja djece i povrede privatnosti

The request was successful.

Poštovani,

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim Vas da mi u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj zahtjev, dostavite sljedeće dokumete:

Sve odluke donesene u kaznenim postupcima koji su pokrenuti pred Vašim sudom u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 1. veljače 2022. radi kaznenih djela:

- Iskorištavanje djece za pornografske svrhe iz članka 163 Kaznenog zakona,
- Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona,
- Povreda privatnosti djeteta iz članka 178. Kaznenog zakona,
- Nedozvoljena uporaba osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona,
- Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona.

Kao i sve odluke donesene pred Vašim sudom u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 1. veljače 2022. radi kaznenog djela zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja iz članka 144. a Kaznenog zakona.

Molim Vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molim da mi odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Dragana Đula, Županijski sud u Varaždinu

1 Attachment

Poštovana,

 

u privitku Vam se dostavlja jedina odluka koju sam pronašla od traženih, a
odnosi se  na kazneno djelo iz čl. 146. KZ/11, donijeta prije pokretanja
kaznenog postupka.

 

Odluke u odnosu na ostala kaznena djela koja ste naveli u svom zahtjevu
nisu nađena, s time da su ista pretraživana u okviru nadležnosti
županijskog suda s obzirom na zapriječenu kaznu, kao eventualno prateća
kaznena djelo uz djela iz nadležnosti županijskog suda.

 

Naime, županijski sudovi u prvom stupnju provode kaznene postupke za
kaznena djela za koja je Kaznenim zakonom propisana kazna zatvor preko 12
godina, uz izuzetke, sve propisao u čl. 19. a i 19. c. Zakona o kaznenom
 postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka
USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 – dalje: ZKP/08), a u
odnosu na ostala djela u slučaju provođenja dokaznih radnji i određivanja
u istražnom zatvoru, no tad se u upisnicima to ne evidentira na taj način,
već vrsta zahtjeva. Stoga  općinski sudovi vjerojatno raspolažu s više
odluka.

 

S poštovanjem,

 

Dragana Đula, viša sudska savjetnica i službenica za informiranje