Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo

Grad Split did not have the information requested.

Za: Grad Split
Prigovor na Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15. veljače 1968 godine izdane od strane Grada Splita Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
Klasa: UP/I-361-05/15-30/000358, Ur.broj: 2181/01-03-03-04-15-0009
od 13.11.2015. godine.
Do današnjeg dana nisam dobio odgovor

S poštovanjem,

Ante Blažević

Denis Krnić, Grad Split

Poštovani,

Možete li precizirati kakav odgovor niste dobili? Dužan sam pojasniti da se prigovor na Uporabnu dozvolu ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Srdačan pozdrav.

Denis Krnić
Stručni suradnik
GRAD SPLIT
Obala kneza Branimira 17
Tel: +385 21 310-094
E-mail: [Grad Split e-mail za zahtjeve]

show quoted sections

Administratorica Stella left an annotation ()

Prije korištenja našeg Portala, a kako bi dobili što kvalitetnije i brže odgovore od tijela javne vlasti, ohrabrujemo korisnike da se podsjete što se smatra “informacijom” na sljedećoj poveznici: https://imamopravoznati.org/help/request....