Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin made this Freedom of Information request to Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin as part of a batch sent to 1000 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Tijelo javne vlasti – Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Josip Šiklić, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

1 Attachment

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin - Vijeće roditelja
Vijeće roditelja konstituirano je 27. rujna 2017.
Vijeće ima ukupno 27 članova.
Predsjednica VR je Tatjana Berton, a zamjenica Vesna Bubić.
Predstavnica VR u Školskom odboru je Sandra Cotman Tomac.
U prilogu je preslik Zapisnika s prve ovogodišnje sjednice VR.
Prijedloga roditelja u ovoj školskoj godini nije bilo.
S poštovanjem

ravnatelj Josip Šiklić, prof.

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin

tel. / fax. +385 52 624 017 / +385 52 624 226

gsm:+385 98 644628

[1]www.gssjd.hr

e-mail: [2][e-mail adresa]; [3][e-mail adresa]  

 

Link: [4]File-List
Link: [5]themeData
Link: [6]colorSchemeMapping

On 12.12.2017. 20:53, Igor Valentin wrote:

Za: Tijelo javne vlasti – Gimnazija i strukovna škola Jurja
Dobrile, Pazin

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[7][ZPPI #5323 email]

Je li [8][Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin? Ako
da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[9]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[10]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
[11]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.gssjd.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. file:///C:%5CUsers%5Cjsiklic%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
5. file:///C:%5CUsers%5Cjsiklic%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
6. file:///C:%5CUsers%5Cjsiklic%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
7. mailto:[ZPPI #5323 email]
8. mailto:[Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin e-mail za zahtjeve]
9. http://imamopravoznati.org/change_reques...
10. http://imamopravoznati.org/help/officers
11. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...