Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin - Vijeće roditelja Vijeće roditelja konstituirano je 27. rujna 2017. Vijeće ima ukupno 27 članova. P...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25., stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?