Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu - skupni zahtjev

Poslano za 20 tijelo javne vlasti od David Tadis dana .
Za: Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu n...
Za: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup inform...
Za: Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pr...
Za: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup in...
Za: Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na p...
Za: Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu n...
Za: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu...
Za: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije Ljubazno vas molim dostavu sljedećeg dokumenta: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup in...