Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti je javna ustanova

2 zahtjeva
Za: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba - Prima: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?