Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine - skupni zahtjev

Poslano za 106 tijelo javne vlasti od Gong dana .
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Trogir holding od strane Gong dana .

Uspješan.

Za: Trogir holding Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama sklopl...
Za: Vojnić komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vojnić Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Zelenjak plin d.o.o., Klanjec od strane Gong dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Zelenjak plin d.o.o., Klanjec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim...
Za: Goranski sportski centar d.o.o., Delnice Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o ma...
Za: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup...
Za: Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Sinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o mater...
Za: Cito Đakovo d.o.o. za usluge, Đakovo Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materi...
Za: Croata d.o.o. za informacijsku djelatnost, Biograd na Moru Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija...
Za: pristup informacijama Poštovana, Možete adresirati na Gong, Vodnikova 4, 10000 Zagreb S poštovanjem, Gong
Za: Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o. za komunalne usluge, Hrvatska Kostajnica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedeć...
Za: Forum toplice d.o.o. za komunalne djelatnosti, Varaždinske Toplice Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih inf...
Za: Geotermalni izvori d.o.o. za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, Babina Greda Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama traž...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Gospodarenje stanovima d.o.o., Donja Stubica od strane Gong dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Gospodarenje stanovima d.o.o., Donja Stubica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore...
Za: Gradina-Baška Voda d.o.o. za komunalnu djelatnost, Baška Voda Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informac...
Za: Gradina Vis d.o.o. za komunalne djelatnosti i pružanje usluga u nautičkom turizmu, Vis Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo d...
Za: Hrvatski centar za razminiranje-Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dost...
Za: Hrvatski radio Vukovar d.o.o., Vukovar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o mate...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva

Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva

Za: Junakovci d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Semeljci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informa...
Za: KNEKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, Gornji Kneginec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama traži...