Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Gong molimo prijavite se i označite posljednji status.

Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Trogir holding kao dio skupine poslane na 106 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekamo da Gong pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Za: Trogir holding

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
Melisa Skender
za Gong

Mirjana Đirlić, Trogir holding

1 privitaka

Poštovana,
U prilogu dostavljam tražene podatke, a vezano za dostavljeni Zahtjev za pristup informacijama.
Za stavku: iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge nemamo podatke.
Jedini troškovi oglašavanja odnose se na oglašavanje javnih nabava u Elektroničko oglasniku narodnih novina, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Troškovi za 2021.g. iznose 4.569,42 kn (bez PDV-a), a za 2020.g. 10.846,53 kn (bez PDV-a)
S poštovanjem,


Mirjana Đirlić, dipl.oec
Viši stručni suradnik za komercijalne poslove
i javnu nabavu

tel:          +385 21 798 573   
fax:         +385 21 798 592
gsm:       +385 91 1234157

prikazati citirane dijelove

Mirjana Đirlić, Trogir holding

5 privitaka

Poštovani,

u prilogu dostavljam odgovor na ustupljeni Zahtjev za pristup
informacijama od strane grada Trogira.

S poštovanjem,

 

 

   

Mirjana Đirlić, dipl.oec

Viši stručni suradnik za komercijalne poslove

i javnu nabavu

 

tel:          +385 21 798 573   

fax:         +385 21 798 592

gsm:       +385 91 1234157

 

From: Gordana Hrabar <[e-mail adresa]>
Sent: Wednesday, August 24, 2022 12:09 PM
To: Mirjana Đirlić <[Trogir holding e-mail za zahtjeve]>
Subject: zahtjev za pristup informacijama - ustupanje

 

Poštovana , ustupam Vam zahtjev za pristup informacijama. Sa poštovanjem

 

 

[1][IMG]

GORDANA HRABAR

Službenik za informiranje

Grad Trogir
Upravni odjel za LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA

SAVJETNICA

 

TRG IVANA PAVLA II br.1

21220, Trogir
Hrvatska
T: +385 (0)21 800 423
[2][e-mail adresa]
[3]Error! Hyperlink reference not valid.

 

 

OBAVIJEST: Ova elektronička poruka je povjerljiva i namijenjena je osobi
(osobama) na koju je naslovljena. Svako neovlašteno korištenje,
umnožavanje ili razdioba ove elektroničke pošte nije dozvoljeno.
Pošiljatelj nije odgovoran za točan i potpun prijenos informacija koje su
sadržane u poruci, te ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
do kojeg može doći korištenjem ove elektronske pošte. Mada se vjeruje da
ova poruka ne sadrži viruse koji bi mogli uzrokovati štetu računalnom
sustavu na kojem je poruka primljena i otvorena, u isključivoj je
odgovornosti primatelja da isto provjeri.

NOTICE: This e-mail message is confidential and intended for the
addressee(s) only. Any unauthorized use, copying or dissemination of this
e-mail is prohibited. The sender is not responsible for an accurate and
complete transmission of information contained in this message, and bears
no responsibility for any type of damage that may occur due to using this
e-mail. Although this message is believed to be without any virus that may
cause damage to the computer system in which they have been received and
opened, it is the sole responsibility of the recipient is to check that.

References

Visible links
1. https://www.trogir.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.trogir.hr%20/

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Gong molimo prijavite se i označite posljednji status.