1. do 7. siječnja 2017 - putovanje u SAD

Pisani zahtjev podnositelja Andrej Pufler za Predsjednica Republike Hrvatske

Zahtjev je odbijen od strane Predsjednica Republike Hrvatske.

Od: Andrej Pufler

Za: Predsjednica Republike Hrvatske

Poštovani,

kako mi na prošli direktni upit odgovor nije dostavljen u roku od
30 dana, pokušavam ovim putem.

Dakle, molim vas za dokumente:
1- službeni protokol putovanja u SAD (ako ne postoji, detalje o
aktivnostima za vrijeme putovanja u SAD predsjednice u periodu od
1. do 7. siječnja, pošto isti nisu navedeni na web stranici)
2 - putni nalog sa istog putovanja

S poštovanjem,

Andrej Pufler

Spojite s ovim

Od: Suzana Rebselj
Predsjednica Republike Hrvatske


Attachment Andrej Pufler Rje enje.pdf
1.0M Download View as HTML


Poštovani gospodine Pufler,
U privitku Vam dostavljam odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

Lijep pozdrav,

Službenica za informiranje

Suzana Rebselj

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Office
Ured predsjednice Republike Hrvatske
Office of the President of the Republic of Croatia

Pantovčak 241, 10000 Zagreb
T. + 385 1 45 65 135
F. + 385 1 45 65 256
E. [Predsjednica Republike Hrvatske e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Andrej Pufler

Za: Suzana Rebselj

ANDREJ PUFLER
PETRIJEVCI
REPUBLIKE 103

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

KLASA: 008-04/17-01/05
URBROJ: 71-05/2-17-02

PREDMET: Žalba na rješenje Povjerenice za informiranje od
27.02.2017. – dostavlja se

U zakonskom roku od 15 dana podnosim žalbu na rješenje Povjerenice
za informiranje klasa i urbroj gornji od 27.02.2017. godine, kojim
je odbijen moj zahtjev za ostvarivanje prava na pristup
informacijama kojim se traži službeni protokol putovanja
Predsjednice Republike Hrvatske u Sjedinjene Američke Države te
putni nalog s istog putovanja.

Žalbu podnosim iz razloga nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te
pogrešne primjene odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama
i Zakona o tajnosti podataka.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da podaci koje sam
zatražio „formalno nisu klasificirani kao tajni“, iz čega
zaključujem da za te podatke nije proveden postupak klasificiranja
koji je propisan Zakonom o tajnosti podataka. Dakle, ti podaci nisu
povjerljivi, a iz obrazloženja rješenja se ne može zaključiti zašto
bi otkrivanje tih podataka moglo posredno ili neposredno ugroziti
nacionalnu sigurnost i sigurnost štićenih osoba, zbog čega smatram
da u dosadašnjem postupku nije potpuno utvrđeno činjenično stanje.

Osim toga, iz obrazloženja rješenja nije razvidno jesu li svi ili
samo neki od podataka podobni posredno ili neposredno ugroziti
nacionalnu sigurnost ili je Povjerenica za informiranje uz primjenu
odgovarajućih metoda anonimizacije i zaštite identiteta štićenih
osoba ipak mogla omogućiti pristup barem dijelu informacija za koje
nema opasnosti od ugrožavanja nacionalne sigurnosti.

Slijedom navedenog, molim Povjerenicu za informiranje da razmotri
ovu žalbu i da uz eventualnu primjenu mjera zaštite identiteta i
anonimizacije omogući pristup traženim informacijama o službenom
protokolu Predsjednice Republike Hrvatske u Sjedinjene Američke
Države te putni nalog s istog putovanja.

S poštovanjem,

Andrej Pufler

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Napomena za podnositelja zahtjeva:

Žalba je upravni postupak što znači da mora biti vlastoručno potpisana. Žalba protiv rješenja dostavlja se putem tijela javne vlasti (Predsjednica RH) koji zatim žalbu moraju ustupiti drugostupanjskom tijelu (Povjerenica za informiranje).

Predlažemo vam da:
Kliknete ispod ovog zahtjeva na link Preuzmi korespodenciju. PDF datoteka s cijelom prepiskom biti će u ZIP datoteci. Isprintajte prepisku te vlastoručno potpišite zadnji odgovor (žalbu) koju ste poslali i navedite kućnu adresu. Tako potpisanu žalbu dostavite kao sken na email službenika za informiranje u uredu Predsjednice RH putem osobne email adrese ili isprintano i potpisano poštanskim putem.

Ovdje u obliku komentara možete popratiti s odgovorima koje dobijete kao rezultat žalbe.

Želimo vam uspješno rješenje žalbe!

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Predsjednica Republike Hrvatske može: