1. do 7. siječnja 2017 - putovanje u SAD

Andrej Pufler je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Predsjednik Republike Hrvatske

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Predsjednik Republike Hrvatske.

Za: Predsjednica Republike Hrvatske

Poštovani,

kako mi na prošli direktni upit odgovor nije dostavljen u roku od 30 dana, pokušavam ovim putem.

Dakle, molim vas za dokumente:
1- službeni protokol putovanja u SAD (ako ne postoji, detalje o aktivnostima za vrijeme putovanja u SAD predsjednice u periodu od 1. do 7. siječnja, pošto isti nisu navedeni na web stranici)
2 - putni nalog sa istog putovanja

S poštovanjem,

Andrej Pufler

Suzana Rebselj,

1 privitaka

Poštovani gospodine Pufler,
U privitku Vam dostavljam odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

Lijep pozdrav,

Službenica za informiranje

Suzana Rebselj

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Office
Ured predsjednice Republike Hrvatske
Office of the President of the Republic of Croatia

Pantovčak 241, 10000 Zagreb
T. + 385 1 45 65 135
F. + 385 1 45 65 256
E. [Predsjednica Republike Hrvatske e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: Suzana Rebselj

ANDREJ PUFLER
PETRIJEVCI
REPUBLIKE 103

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
POVJERENICA ZA INFORMIRANJE

KLASA: 008-04/17-01/05
URBROJ: 71-05/2-17-02

PREDMET: Žalba na rješenje Povjerenice za informiranje od 27.02.2017. – dostavlja se

U zakonskom roku od 15 dana podnosim žalbu na rješenje Povjerenice za informiranje klasa i urbroj gornji od 27.02.2017. godine, kojim je odbijen moj zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojim se traži službeni protokol putovanja Predsjednice Republike Hrvatske u Sjedinjene Američke Države te putni nalog s istog putovanja.

Žalbu podnosim iz razloga nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o tajnosti podataka.

Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da podaci koje sam zatražio „formalno nisu klasificirani kao tajni“, iz čega zaključujem da za te podatke nije proveden postupak klasificiranja koji je propisan Zakonom o tajnosti podataka. Dakle, ti podaci nisu povjerljivi, a iz obrazloženja rješenja se ne može zaključiti zašto bi otkrivanje tih podataka moglo posredno ili neposredno ugroziti nacionalnu sigurnost i sigurnost štićenih osoba, zbog čega smatram da u dosadašnjem postupku nije potpuno utvrđeno činjenično stanje.

Osim toga, iz obrazloženja rješenja nije razvidno jesu li svi ili samo neki od podataka podobni posredno ili neposredno ugroziti nacionalnu sigurnost ili je Povjerenica za informiranje uz primjenu odgovarajućih metoda anonimizacije i zaštite identiteta štićenih osoba ipak mogla omogućiti pristup barem dijelu informacija za koje nema opasnosti od ugrožavanja nacionalne sigurnosti.

Slijedom navedenog, molim Povjerenicu za informiranje da razmotri ovu žalbu i da uz eventualnu primjenu mjera zaštite identiteta i anonimizacije omogući pristup traženim informacijama o službenom protokolu Predsjednice Republike Hrvatske u Sjedinjene Američke Države te putni nalog s istog putovanja.

S poštovanjem,

Andrej Pufler

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Napomena za podnositelja zahtjeva:

Žalba je upravni postupak što znači da mora biti vlastoručno potpisana. Žalba protiv rješenja dostavlja se putem tijela javne vlasti (Predsjednica RH) koji zatim žalbu moraju ustupiti drugostupanjskom tijelu (Povjerenica za informiranje).

Predlažemo vam da:
Kliknete ispod ovog zahtjeva na link Preuzmi korespodenciju. PDF datoteka s cijelom prepiskom biti će u ZIP datoteci. Isprintajte prepisku te vlastoručno potpišite zadnji odgovor (žalbu) koju ste poslali i navedite kućnu adresu. Tako potpisanu žalbu dostavite kao sken na email službenika za informiranje u uredu Predsjednice RH putem osobne email adrese ili isprintano i potpisano poštanskim putem.

Ovdje u obliku komentara možete popratiti s odgovorima koje dobijete kao rezultat žalbe.

Želimo vam uspješno rješenje žalbe!

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org