Akt o unutarnjem ustrojstvu i koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta

Zahtjev za pristup informacijama od Stjepan Tafra za Nautički centar Komiža

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Nautički centar Komiža

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovana,

tražim na uvid Akt o unutarnjem ustrojstvu i koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta koji se primjenjuje na taj Nautički centar jer isti nije javno objavljen na web stranicama Grada Komiže.

Molim da na ovaj mail odgovorite i traženu dokumentaciju dostavite isključivo elektronskim, a ne pisanim putem kao dosad. Adresa e-pošte je [email address].

S poštovanjem,

Stjepan Tafra
Udruga Spasimo Biševo