Alfanumerička baza podataka o javnim cestama

Zahtjev za pristup informacijama od David Tadis za Hrvatske ceste, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatske ceste

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi:

- informacija iz alfanumeričke baze podataka o javnim cestama koja sadrži opisne, brojčane i tehničke podatke o cestama i objektima na njima.

Sve podatke koje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama iz ove baze podataka mozete dostaviti, posaljite elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva odmah po zaprimanju.

S poštovanjem,

David Tadis

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani g. Tadis,

Zaprimila sam Vaš zahtjev.

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [Hrvatske ceste e-mail za zahtjeve]
web: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

2 privitaka

Poštovani g. Tadis,

U privitku je očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [Hrvatske ceste e-mail za zahtjeve]
web: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Ivana Bassani

Dostavili ste samo:
- popis cesta
- duljina cesta

Sto je sa ostalim podacima?

Sukladno pravilniku koji navodite ovo su podaci u alfanumerickoj bazi podataka:

Tabela 1: Pregled obveznih i preporučljivih podataka o javnim cestama

Podaci o javnim cestama Skupina javne ceste

AC DC ŽC LC
Oznaka ceste O O O O
Oznaka dionice – O O –
Identifikacija početka i završetka dionice – O O –
Duljina dionice – O O –
Tip dionice:
– osnovna dionica, – O O –
– suprotna dionica. – O O –
Linkovi u cestovnom pravcu O O O O
Podređeni linkovi O O O O
Minimalni svijetli profil ceste:
– širina, O O O O
– visina. O O O O
Granice županija O O O O
Granice gradova i općina O O O O
Granice nadležnosti pravne osobe koja upravlja cestom O O O O
Granice nadležnosti izvoditelja redovnog održavanja ceste O O O O
Kolnik O O O O
Stanje kolnika O O O O
Horizontalne krivine O O O O
Uzdužni tijek ceste O O O O
Propusti, prijemosni i drugi objekti čistog pravokutnog raspona ispod 5,00 m (položaj, tip, dimenzije, materijal) O O O O
Prijemosni objekti, tuneli, galerije i drugi objekti čistog pravokutnog raspona 5,00 m ili više (tip, položaj, dimenzija, materijal) O O O O
Potporne konstrukcije (položaj, tip, dimenzija, materijal) O O O O
Prometni trakovi (broj, vrsta, širina) O O O O
Rubne trake O O O O
Bankine (položaj, dimenzija i učvršćenje) O O O O
Odvodnja ceste O O O O
Biciklistička staza (širina, dužina, položaj, učvršćenje) – O O O
Autobusna stajališta i okretišta – O O O
Uslužni objekti (ugibališta, odmorišta, parkirališta, prateći uslužni objekti) O O O O
Raskrižja u nivo (po vrsti i opremi križanja) – O O O
Raskrižja denivelirana (po vrsti i komunikacijama) O O O O
Željezničko-cestovni prijelazi (u nivou i denivelirani) O O O O
Prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste (prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama, prometna oprema cesta, signalizacija i oprema za smirivanje prometa) O O O O
Turistička i ostala signalizacija O O O O
Cestovni uređaji i uređeni dijelovi za zaštitu od snježnih nanosa, buke, učincima zasljepljenja, vjetra, poplava i dr. O O O O
Cestovni uređaji i uređeni dijelovi (telekomunikacijski i električni uređaji, uređaji za uređivanje i nadzor prometa, uređaji za daljinsko obavješćivanje, uređaji i objekti za prikupljanje cestarine, brojila prometa, meteo postaje i dr.) O O O O
Podaci o redovitim i povremenim brojanjima prometa (PGDP, PLDP) O O P P
Zimska služba (prioritetni zadaci) O O O O
Zaštita javnih cesta (izdane dozvole, posebni uvjeti, suglasnosti, mišljenja i dr. iz naslova zaštite cesta) O O O O
Povijest održavanja ceste O O O O
Podaci o prometnim nesrećama za TEM ceste O O – –
Pregledna udaljenost P P P P
Usjeci i nasipi P P P P
Cestovni teren P P P P
Pločnici (širina, položaj, učvršćenje) – P P P
Otoci za pješake – P P P
Polje preglednosti (trokut preglednosti) P P P P
Preglednost ceste veća od 450 m izražena u % od dužine odsjeka P P P P
Prosječna brzina vožnje P P P P
Prostori i objekti za vaganje vozila P P P P
Priključci – P P P
Objekti pratećih djelatnosti P P P P
Komunalna struktura na kolniku i uz kolnik (zemljano, zračno) P P P P
Obveze i odštete prema susjedima (odvodnjavanje, postavljanje zaštite ceste i dr.) P P P P
Uređaji za odvodnjavanje (po vrstama uređaja) P P P P

Zelite li reci da su popisi objekata na dionicama, kao i biciklisticke staze tajna i ne smiju se slati?

Molim vas provjerite ponovno i revidirajte vas odgovor kako biste dostavili i ostale podatke koji su javan podatak u odgovoru na ovaj zahtjev.

S poštovanjem,

David Tadis

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani g. Tadis,

Člankom 15. Pravilnika o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima, Narodne novine br.56/15, regulirano je raspolaganje podacima iz baze podataka o javnim cestama.

Podatke o osima javnih cesta s oznakama istih zasada ne možemo prikazivati na internetskim stranicama Društva jer je u tijeku projekt na poboljšanju geometrije osi javnih cesta, ažuriranju pripadajućeg adresnog sustava te usklađivanju podataka s ostalim pravnim subjektima koji imaju nadležnost nad javnim cestama (Hrvatske autoceste d.o.o. županijske uprave za ceste, koncesionari).

S obzirom na uvjete korištenja podataka iz baze podataka o javnim cestama i objektima na njima, propisane čl. 15. u mogućnosti smo Vam dati informacije poslane e-poštom, dana 18.05.2016.

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [Hrvatske ceste e-mail za zahtjeve]
web: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove