analitička podloga za izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH

Nives Miošić-Lisjak je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Nives Miošić-Lisjak

Za: Vlada Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi analitička podloga koja je poslužila kao temelj za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koju je Vlada RH donijela na telefonskoj sjednici 11. svibnja 2016. godine.

Naime, u obrazloženju navedene odluke stoji: "Nakon stručnih konzultacija Vlade i Ministarstva financija utvrđeno je da navedena trgovačka društva nisu društva čijim dionicama treba upravljati DUUDI..." Nadalje, spominje se i kako "DUUDI, nakon provedene analize i konzultacija s nadležnim resornim ministarstvima... smatra da je nužno izmijeniti Odluku".

S obzirom na takvo obrazloženje Odluke, molim dostavu navedenih analitičkih podloga, odnosno:
1. zapisnike i zaključke stručnih konzultacija Vlade i Ministarstva financija,
2. analizu DUUDi-ja,
3. zapisnike i zaključke konzultacija DUUDI-ja s nadležnim resornim ministarstvima.

S poštovanjem,

Nives Miošić-Lisjak
GONG
Trg bana Jelačića 15/IV
10000 Zagreb

Ida Ćosić, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

u privitku dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg zahtjeva na nadležno postupanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Nives Miošić-Lisjak

Poštovana gđo Ćosić,
obavještavam Vas da sam povodom obavijesti koji ste mi danas uputili vezano za ustupanje mog zahtjeva za informacijama DUUDI-ju upravo podnijela predstavku Povjerenici za informiranje, budući da smatram da ste mi ustupanjem zahtjeva DUUDI-ju uskratili pravo na informaciju koja se odnosi na dostavu zapisnika i zaključaka stručnih konzultacija Vlade RH i Ministarstva financija, prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju trgaovačkih sruštava od strateškog i posebnog interesa za RH.

Dodatno, obavijest o ustupanju zahtjeva bili ste dužni poslati u roku od 8 dana, što ste također propustili učiniti.

Predstavku u cijelosti prenosim niže:

"Poštovani/e,

ovim putem upućujem predstavku Povjerenici za informiranje, povodom odgovora Vlade RH na ZPPI upit upućen 11.05.2016. godine. Zahtjev, kao i odgovor službenice za informiranje Vlade RH dostupni su na ovom linku http://imamopravoznati.org/request/anali....

Predstavku upućujem budući da mi je dana 23.05.2016. putem platforme imamopravoznati.org dostavljen dopis u kojem me se obavještava da je moj ZPPI zahtjev ustupljen Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom s današnjim danom, iako je takva obavijest sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 21 i 22) trebala biti upućena najkasnije 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Dodatno, iako u zahtjevu tražim informacije za koje je moguće da su u posjedu DUUDI-ja, tražim i dostavu zapisnika i zaključaka stručnih konzultacija Vlade RH i Ministarstva financija, te mi nije jasno zbog čega je i taj zahtjev proslijeđen DUUDI-ju.

Budući da smatram da mi je ovakvim postupkom uskraćeno pravo na informaciju u posjedu tijela javne vlasti, molim da Povjerenica za informiranje poduzme sve korake kako bih pravo na informaciju ostvarila.

S poštovanjem,
Nives Miošić-Lisjak
GONG

Robert Mihaljević,

4 privitaka

 

Poštovana,

 

u privitku Vam šaljem odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: cid:[email protected]  

Robert Mihaljević

Viši stručni savjetnik u Službi pravnih poslova

 

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Dežmanova 10

 

Tel: 01/6448 839

[2][e-mail adresa]

[3]www.imovina.gov.hr

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.imovina.gov.hr/