Autori Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH

Pisani zahtjev podnositelja Petar Vidov za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Tijelo javne vlasti želi na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem .

Od: Petar Vidov

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

molim vas da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama dostavite sljedeće informacije:

Koje su privatne i/ili pravne osobe sudjelovale u pisanju Zakona o
postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog
značaja za Republiku Hrvatsku?

Koje su privatne i/ili pravne osobe konzultirane od strane
institucija izvršne vlasti prilikom pisanja Zakona o postupku
izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za
Republiku Hrvatsku?

Molim vas da mi tražene informacije dostavite na adresu
elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Petar Vidov

Spojite s ovim

Od: Ivana Penić
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

 

Molim sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama dostaviti adresu.

 

S poštovanjem,

 

Ivana Penić, službenica za informiranje

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Spojite s ovim

Od: Petar Vidov

Za: Ivana Penić

Poštovana,

Odgovor možete dostaviti na adresu:

Petar Vidov
Faktograf.hr, GONG
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10000 Zagreb, Hrvatska

S poštovanjem,

Petar Vidov

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: