Autori Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH

Petar Vidov je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

molim vas da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavite sljedeće informacije:

Koje su privatne i/ili pravne osobe sudjelovale u pisanju Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku?

Koje su privatne i/ili pravne osobe konzultirane od strane institucija izvršne vlasti prilikom pisanja Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku?

Molim vas da mi tražene informacije dostavite na adresu elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Petar Vidov

Ivana Penić, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

 

Molim sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama dostaviti adresu.

 

S poštovanjem,

 

Ivana Penić, službenica za informiranje

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Za: Ivana Penić

Poštovana,

Odgovor možete dostaviti na adresu:

Petar Vidov
Faktograf.hr, GONG
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10000 Zagreb, Hrvatska

S poštovanjem,

Petar Vidov