Baza korisnika potpora u strojno čitljivom formatu

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i sukladno čl. 10. i čl. 27. Zakona molimo da nam na mail s kojeg upućujemo ovaj zahtjev dostavite u strojno čitljivom formatu pogodnom za ponovnu uporabu Bazu korisnika potpora EU.

U cilju transparentnosti države članice Europske unije moraju jednom godišnje objaviti popis korisnika fondova za prethodnu godinu sa sljedećim podacima: naziv poljoprivrednog gospodarstva (pravne i fizičke osobe), općinu/naselje, isplaćene iznose u kunama (za svaku mjeru pojedinačno i ukupni iznos) koje je korisnik primio u dotičnoj financijskoj godini, te vrstu i opis mjera.

U skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti molimo da nam se omogući automatsko preuzimanje podataka iz Baze koje Agencija ažurira na svojoj internetskoj stranici do 31. svibnja svake godine.

Navedene podatke koristili bi u aplikaciji Mozaik veza, alatu koji omogućuje učinkovito istraživanje međusobnih veza politički izloženih osoba, kao i veza s drugim pravnim i fizički osobama, na temelju podataka preuzetih iz registara i baza javnih tijela.

Mozaik veza bit će javno dostupan za slobodno korištenje u rujnu ove godine.

S poštovanjem,

GONG

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

 

u prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev.

 

S poštovanjem,

 

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 

prikazati citirane dijelove

Za: Info APPRRR

Poštovani,

Ovim putem zahtijevamo dopunu odgovora (Klasa: 008-01/18-07/0027, UrBroj: 343-0200/01-18-002) koji smo putem platforme Imamo pravo znati od Vas primili 26. travnja 2018. godine.
Kako nismo dobili tražene podatke u skladu s otvorenim standardima za ponovnu uporabu informacija koje smo tražili pozivajući se na članak 27. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) tako ih ovim putem zahtijevamo ponovo.

Agencija nije donijela rješenje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija već poslala obavijest o tome da su podaci iz objavljeni i javno dostupni. Time je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje jer je potpuno zanemarena činjenica da baza, iako objavljena i javno dostupna, nije dostupna u traženom strojno čitljivom obliku.
Strojno čitljivim oblicima smatraju se oni oblici datoteka strukturirani na način da ih softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, kao što je primjerice CSV, JSON, XML, RDF, i bez posredovanja čovjeka.

Na tako utvrđeno činjenično stanje Agencija je pogrešno primijenila Zakon o pravu na pristup informacijama prema kojem, ako korisnici nisu u mogućnosti doći do informacija u strojno čitljivom i otvorenom obliku na internetskim stranicama tijela javne vlasti, ovlašteni su člankom 28. stavak Zakona o pravu na pristup informacijama podnijeti zahtjev za podacima u skladu s otvorenim standardima.

Stoga tražimo od Agencije da nam dostavi podatke u traženom formatu ili dostavi rješenje s obrazloženjem zbog čega zahtjevu ne može udovoljiti.

S poštovanjem,

GONG

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

u prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev te poveznice s kojih ćete moći
skinuti tražene podatke.

Napominjemo da će poveznice biti aktivne 7 dana.

 

Poveznice:

[1]https://fsender.apprrr.hr/get/20918e73-0...

 

[2]https://fsender.apprrr.hr/get/128b8155-2...

 

 

S poštovanjem,

 

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

 

u prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev te poveznice s kojih ćete moći
skinuti tražene podatke.

Napominjemo da će poveznice biti aktivne 7 dana.

 

Poveznice:

[1]https://fsender.apprrr.hr/get/20918e73-0...

 

[2]https://fsender.apprrr.hr/get/128b8155-2...

 

 

S poštovanjem,

 

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 

prikazati citirane dijelove