Baza prijevoda djela hrvatske književnosti (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Baza prijevoda djela hrvatske književnosti. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Tamara Gajić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo odgovor Ministarstva kulture vezano uz Vaš
zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

Tamara Gajić, mag. iur.

Službenica za informiranje

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske / Ministry of Culture of the
Republic of Croatia

Kabinet ministra / Cabinet of the Minister

Runjaninova 2

10000 Zagreb

tel.+385 1 4866 303

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Navode ovu web stranicu trazene baze podataka http://www.culturenet.hr/default2.aspx?i... kojoj je moguce pristupiti samo s izradjenim korisnickim racunom.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Tamara Gajić,

ZA: Ministarstvo kulture

Hvala vam na dostavi Rjesenja.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Studenog 21, 2015 podnio sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Baza prijevoda djela hrvatske
književnosti. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno
članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu
vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka
putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Prosinac 1, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 1. prosinca, naveli ste:

da je trazenoj bazi podataka moguce pristupiti putem linka http://www.culturenet.hr/default2.aspx?i... uz prethodno kreirani korisnicki racun.

Takodjer naveli ste da ste u procedu razgovora s Ministarstvom uprave za objavu navedenih podataka na portalu data.gov.hr ali niste naveli datum kada ocekujete da ce to biti objavljeno.

Drugim rijecima, moj zahtjev za pristup informacijama za ponovnu uporabu je odbijen.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, sto trenutno nije moguce
koristenjem trenutne web aplikacije uz obaveznu registraciju korisnika. Drzim da je time naruseno moje pravo na pristup informacijama u zakonski odredjenom roku i u obliku koji je propisan ZPPI-jem.

Stoga vas molim dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal
data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Zelio bih samo napomenuti da su se mnoga tijela javne vlasti vec
prilagodila Izmjeni ZPPI-ja 85/2015 te su uz web pretrazivanje na
svojoj web aplikaciji omogucila i preuzimanje CSV datoteke koja
omogucuje preuzimanje cijelog skupa podataka u datom trenutku.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na
temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin
ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja
informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Tamara Gajić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

zaprimili smo Vaš zahtjev.

 

S poštovanjem,

 

Tamara Gajić, mag. iur.

Službenica za informiranje

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske / Ministry of Culture of the
Republic of Croatia

Kabinet ministra / Cabinet of the Minister

Runjaninova 2

10000 Zagreb

tel.+385 1 4866 303

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Tamara Gajić,

Ljubazno vas podsjecam o skorom isteku roka za odgovor na zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacije.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Ministarstvo kulture dostavilo je rjesenje Klasa UP/I-023-03/15/01/0028 Urbroj 532-01/14-15-01 s datumom 11.12.2015. na kucnu adresu kojim odbijaju zahtjev za ponovnu uporabu.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku za informiranje izjavljena zalba protiv rjesenja.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Putem tijela javne vlasti je dana 17.3.2017 zaprimljen ustupljeno rješenje Povjerenika za informiranje putem tijela javne vlasti Ministarstvo kulture, klasa 008-01/15-01/0140, urbroj 532-06-01-01/8-17-4, od 14. ožujka 2017.

Zaprimljenim rješenjem Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/15-01/570, urbroj 401-01/05-17-02 od 6. ožujka 2017. PONIŠTAVA SE rješenje Ministarstva kulture, klasa UP/I-023-03/15/01/0028, urbroj 532-01/14-15-01 od 11. prosinca 2015. te se predmet dostavlja na prvustupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Nastavno na navedene zakonske odredbe (članak 27. stavak 3., članak 23. stavak 5. točka 3., članak 24. stavak 2. ZPPI-ja), Povjerenica za informiranje je u žalidbenom postupku utvrdila kako je Ministarstvo kulture prilikom rješavanja žaljiteljevog zahtjeva za pristup informacijama nepotpuno utvrdilo činjenično stanje te je neodgovarajuće primjenilo odredbe materijalnog prava.

Bazi na danoj web stranici može pristupiti samo korisnik koji otvori račun i logira se.

Slijedom navedenog, objava predmetne baze nije u skladu s obvezom iz članka 10. stavka 1. točka 5 ZPPi-ja, ... čine se dolazi do zaključka kkao Ministarstvo kulture nije riješilo žaliteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija, niti njegov naknadni zahtjev za dopunu ili ispravak.

Naime, bazu objavljenju na internetskim stranicama Ministarstva kulture u formi aplikacije nije moguće preuzeti, odnosno dostupan je ograničen broj rezultata u obliku koji nije strojno čitljiv.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture

Putem tijela javne vlasti je dana 17.3.2017 zaprimljen ustupljeno rješenje Povjerenika za informiranje putem tijela javne vlasti Ministarstvo kulture, klasa 008-01/15-01/0140, urbroj 532-06-01-01/8-17-4, od 14. ožujka 2017.

Zaprimljenim rješenjem Povjerenika za informiranje, klasa UP/II-008-07/15-01/570, urbroj 401-01/05-17-02 od 6. ožujka 2017. PONIŠTAVA SE rješenje Ministarstva kulture, klasa UP/I-023-03/15/01/0028, urbroj 532-01/14-15-01 od 11. prosinca 2015. te se predmet dostavlja na prvustupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Ljubazno vas molim da povodom rješenja Povjerenika i mog izvornig zahtjeva od 21.11.2015 Vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu. Ako dostavljate akt u kojem navodite kućnu adresu danu u upravnom postupku, ljubazno vas molim cenzuru (prekrivanje ako je sken ili uklanjanje prije slanja ako je PDF/Word) kućne adrese kao osobnog podatka prije dostave na ovu adresu jer će Vaš odgovor biti javan putem portala ImamoPravoZnati.org.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 29. ozujka 2017 zaprimljeno je Rjesenje Ministarstva kulture:

Klasa UP/I-023-03/15-01/0028
Urbroj 532-06-01-01/8-17-4
Zagreb, 20. ozujka 2017.

kojim se ODBIJA zahtjev korisnika prava na pristup informacijama za dostavu "baze prijevoda djela hrvatske knjizevnosti" u obliku pogodnom za ponovnu uporabu.

Ministarstvo kulture je navelo da je informacija javno objavljena na web stranici culturenet.hr te da bazi moze pristupiti svatko tko OTVORI RACUN I LOGIRA SE.

U provodjenju predmetnog postupka, kako Ministarstvo navodi, razmotreno je Rjesenje Povjerenika za informiranje kojim je ponisteno prethodno Rjesenje Ministarstva kulture od 11. prosinca 2015. godine.

U provodjenju predmetnog prostupka Ministarstvo kulture je razmotrilo ocitovanje Uprave za razvoj kulture i umjetnosti u kojem se istice da dokument pod nazivom "Baza prijevoda djela hrvatske knjizevnosti" ... po svojoj koncepciji, sadrzaju, formatu, vrsti usluge koju pruza i informatickoj izvedbi nije registar i/ili baza podataka u smislu cl. 10 stavka 1. tocke 5 ZPPI-a. Rijec "baza" koristi se u znacenju popis ili katalog dostupnih podataka iskljucivo informativnog karaktera. U trenutku nastanka 2005. godine Katalog je zamisljen kao prakticna informacija/usluga domacim i inozemsnim korisnicima, s ciljem promidzbe hrvatske njizevnosti i autora u svijetu. Pristup je potpuno besplatan i dostupan svim korisnicima bez ogranicenja (op.a. vidi gore "moze pristupiti svatko tko OTVORI RACUN I LOGIRA SE").

Informaticki redizajn dokumenta u sluslu cl. 10 stavka 1. tocka 5. ZPPI-a zahtijeva znatna sredstva i velike informaticke zahvate te temeljito ispitivanje ekonomskog ucinka mjere.

Sukladno navedenom Ministarstvo kulture smatra da postuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

1713-94 Žalba Povjereniku za informiranje protiv rješenja Ministarstva kulture - Baza prijevoda djela hrvatske književnosti (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je naposlijetku odgovorilo i omogucilo pristup trazenim podacima - mogu zakljuciti da su sve ranije zalbe i odvojeni zahtjevi:

1. Očitovanje o Bazi prijevoda djela hrvatske književnosti - koje su spomenuli u ranijem Rjesenju o odbijanju zahtjeva, link: http://imamopravoznati.org/request/ocito...

2. Informacije o utrošku informatičkog redizajna dokumenta Baza prijevoda djela hrvatske književnosti - jer su se u ranijem Rjesenju o odbijanju zahtjeva pozvali na nerazmjerni utrosak vremena i novaca a nisu podkrijepili dokazima, a sve kako bi tijelo izbjeglo zakonsku odredbu o objavljivanju podataka kako je propisano zakonom, link: http://imamopravoznati.org/request/infor..., iz odgovora tijela se moze vidjeti da su subjektivno procjenili da navedeni zahvat podrazumijeva prevelik trosak za ovo tijelo, a iz posljednjeg dopisa zaprimljen postanskim putem vidljivo da je da su ipak uspjeli napraviti trazeno.

U dopisu od 18. travnja 2017, klasa 008-01/15-01/0140, urbroj 532-06-01-01/8-17-05, tijelo je obavijestilo da je na stranici http://www.culturenet.hr/default2.aspx?i... trazena informacija javno objavljena u strojno citljivom obliku.

Miroslav Schlossberg

Za: Tamara Gajić

Postovani,

Hvala vam na dopisu sa vasim odgovorom koji ste dostavili postanskim putem. Ubuduce, ljubazno vas molim odgovor ovdje, elektronskim putem jer je to ekonomski najucinkovitiji nacin dostave odgovora.

U vasem dopisu od 18. travnja 2017, klasa 008-01/15-01/0140, urbroj 532-06-01-01/8-17-05, obavijestili ste me da je na stranici http://www.culturenet.hr/default2.aspx?i... trazena informacija javno objavljena u strojno citljivom obliku.

Ovim putem molio bih vas na dopunu odnosno ispravak informacije jer je CSV datoteka na linku http://www.culturenet.hr/exportBPHK_csv.... neispravno formatirana i ne prikazuje pravilno dijakriticke znakove.

Datoteku sam pregledao u obicnom tektualnom editoru, a ako pogledate redak br.5, vidjeti cete da je dijakriticki znak (æ) prikazan neispravno, citiram iz CSV datoteke:
Slavko Mihaliæ;Atlantis:selected poems 1953-1982;Atlantida;engleski;Charles Simic, Peter Kastmiler;Greenfield Center, N.Y: The Greenfield Review Press;;Greenfield Review chapbook; 61;1983;New York;SAD;1;;pjesništvo;0-912678-61-5;;Crolist/NSK;;

Osim toga, podaci u nizim redovima ne odgovaraju zaglavlju jer su u ponekim redovima podaci o godini smjesteni u stupac sa gradom.

CSV datoteka koristi semicolon nacin odvajanja podataka, dok je CSV datoteka standardno odvojena s comma znakom - zarez, jer kako sam naziv datoteke kaze "comma seperated values" (CSV), vidi definiciju na https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-sepa....

Jos jedan test moguce je napraviti na web stranici http://goodtables.okfnlabs.org i rezultat ove CSV datoteke je INVALID kao sto se moze vidjeti na ovom linku s rezultatima testiranja vase CSV datoteke:
http://goodtables.okfnlabs.org/reports?d...

Ova datoteka je tipican primjer losih otvorenih podataka (tzv. "bad data") pa preporucam sluzbeniku za informiranje da pogleda http://okfnlabs.org/bad-data/.

Potrebno je uskladiti:
- character encoding u UTF-8 kako bi se dijakritici pravilno prikazivali
- uskladiti semi-colon ili comma (ovisno sto ce se koristiti) da stupac s mjestom uvijek prikazuje mjesto a ne pomaknute podatke u nize redovima s npr. godinama (godine pripadaju pod stupac "godina"), te da se ukoliko jedan stupac sadrzi znak separatora u svom sadrzaju da se takva informacija stavlja unutar navodnika.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg