Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Zaštita okoliša i održivi razvoj, također poznato kao MINGOR

Ranije djelovalo kao Ministarstvo zaštite okolišta i energetike (MZOE).

72 zahtjeva
  Poštovani gospodine Mađarić, Odredbama članka 12. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju nji...
Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb Poštovani, Molim odgovore, 1. Da li je rješenje KLASA: UP/I-351-03/18-02/49 URBROJ: 517-0...
Poštovani, Ovim putem vas obavještavamo kako u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja nemamo imenovanih posebnih savjetnika sukladno članku 47. Z...
Poštovani, U privitku ove elektroničke pošte dostavljamo rješenje Vašeg zahtjeva. Josip Kovilić Službenik za informiranje Radnička cesta 80/22 10000...
Poštovani, U privitku elektroničke pošte dostavljam rješenje Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 22. kolovoza 2023. S poštovanjem, Petra Ma...
S Z I J elektroprojekt Projektant Izradio Kontrolirao Glavni projektant Tipski nacrt mag.ing.aedif. mag.ing.aedif. Investitor ZAGORSKI VODOVOD...
Poštovani gosp. Šimičević,    temeljem odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 8...
Poštovana gđo Fabijanić, Temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22; u da...
Poštovana gđo Bolanča, temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a na...
  Poštovani,   temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nast...
Poštovani gosp. Schlossberg,    temeljem odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13,...
Poštovani, dana 10. svibnja 2022. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je Zahtjev za pristup informac...
Poštovani gosp. Bašić, Iako ste podnijeli Zahtjev za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/1...
Poštovani, sukladno članku 23. stavku 1. točka 1., a u vezi s člankom 17. stavak 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 2...
[1]Jumbo mail Datoteka za preuzimanje ------------------------------------------------------------------------------ Šalje: [e-mail adresa] Nazi...
Za: Marina Gostrec Poštovani, Prošao je rok od 30 dana da lovoovlaštenik dostavi Ministarstvu poljoprivrede uvezane primjerke "Programa uzgoja divlj...
Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim vas da mi mailom dostavite dopis: "KLAS...
Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim vas da mi mailom dostavite: "Mišljenje...
Popis punionica za e-automobile
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb od strane Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Pristup Informacijama Hvala na odgovoru. Zahtjevom sam tražila e-punionice koje je finaciralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te ste...
Poštovani, Vezano uz Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama dostavljam Vam informaciju kako slijedi, a koju ste dobili i od Samostalne službe...
Poštovana, ustupam Vam na daljnje postupanje niže navedeni zahtjev za pravo na pristup informacijama.   S poštovanjem,   [1]cid:image005.png...
Poštovani, u prilogu Vam dostavljam i mišljenje koje je omaškom ispušteno u mejlu kojim sam Vam odgovorila.   S poštovanjem,   [1]cid:image0...
Poštovani, prosljeđujem Vam e-mail od 12. svibnja 2020. godine kojim je Vaš zahtjev ustupljen Državnom inspektoratu, te ste obaviješteni o istom, al...
Poštovani, prosljeđujem Vam e-mail od 12. svibnja 2020. godine kojim je Vaš zahtjev ustupljen Državnom inspektoratu, te ste obaviješteni o istom, al...
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo odgovor.   S poštovanjem,   [1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROA...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?