Za: Grad Županja

Molio bih Vas da mi u pdf dostavite sve ponude , ugovore i račune
za troškove izrade idejnog rješenja , geomehaničkog elaborata , geodetskog snimka , razvojne agencije za gradnju bazena u 2018 godini iskazane u proračunu Grada
Županje u iznosu od 400.000,00 kn (K100004)

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

A. Balentović, Grad Županja

4 privitaka

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš upit od 05. veljače 2019.godine.

 

S poštovanjem

 

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Tel:032-830-472

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org