Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   Za vrijeme velikovodnog događaja ri...
Status projekta Aglomeracija Zabok Faza 2
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Zoran Kalinić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani,   U prilogu dostavljamo odgovor na Vaš Zahtjev.   S poštovanjem,   Nadica Mihovilić Tajnica društva   [1]Opis: http://www....
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo sljedeće tražene podatke i informacije:  ...
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   U okviru redovitog godišnjeg održav...
Plan zapošljavanja za 2023.godinu
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Anamarija L. dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam da Plan zapošljavanja za Hrvatske vode za 2023. godinu...
Zahtjev za pristup informacijama
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Jako kasni

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   Izdavanje rješenja o koncesijskoj n...
Potok Bliznec nizvodno od retencije Jazbina
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Goran Romac dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   Potok Bliznec se održava četverokra...
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Ksenija Marukić dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo Vam poveznicu:   https://wetransfer.com/downloads/0b70...
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo tražene podatke i informacije o medijskim u...
Izgradnja kanalizacijskog podsustava
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Stanovnici Mokošice dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo tekst traženog mišljenja Klasa: 325-01/12-0...
Održavanje potoka Dulepska
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Goran Kuten dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   Potok Dulepska je lijeva pritoka Sp...
Projekt "Akumulacija Kukuljani na vodotoku Rječina"
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatske vode, Zagreb od strane Željko Smolčić dana .

Uspješan.

Za: Danko Biondić Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Dobio sam vaš odgovor, ali nisam zadovoljan s...
Akumulacija Miletinac
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Darko Podravec dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo Vam poveznicu:   [1]https://jumboiskon.tportal.hr/down...
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   Prema Planu monitoringa Hrvatskih v...
Izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici za 2018. godinu
Zahtjev poslan Hrvatske vode, Zagreb od strane Marina Ladavac dana .

Jako kasni

Za: Hrvatske vode, Zagreb Poštovani, Molimo vas sva izvješća o ispitivanju vode na Pazinčici, Pazin koja su se provodila u 2018.godini, a naručite...
akumulacije Samarica i akumulacije Miletinac
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Darko Podravec dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   1.            Akumulacija Samarica:...
Obrana od poplave županjske Posavine
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi.   1.       Uz rijeku Savu na potezu o...
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Ivana Slavenski dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo Vam poveznicu:   [1]https://jumboiskon.tportal.hr/down...
Poštovani, Nastavno na naš odgovor od 1. ožujka 2017. godine, a vezano uz Registar zaštićenih područja prema članku 48. Zakona o vodama, obavještavamo...
Cijena vode u Hrvatskoj
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Jelena Prtorić dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam da dokument koji tražite ne postoji.   Ujedno Vas u...
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, upućujemo Vas da tijekom posljednjih desetak godina Hrvatske vode nisu...
PoštovanI,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam kako slijedi:   Hrvatske vode su osnovale tri tvrtk...
PoštovanI,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo traženi Troškovnik za konzultantske usluge...
Tijelo javne vlasti poslalo je prilog putem usluge Iskon.Jumbo gdje je dostupan samo sljedećih 7 dana. Trajni link za preuzimanje datoteke: https:/...
Poštovani, Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama odgovaramo Vam da zasad nismo u mogućnosti osigurati pristup informacijama pu...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?