Bazna stanica ID 1200984 Jarun Vukasova u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.

Zagrebbz je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Zagreb

Zašto se Grad Zagreb ne založi za uklanjanje nelegalno postavljenih štetnih baznih stanica teleoperatera (antene za mobilnu telefoniju), a sukladno odredbi Gradska skupština Grada Zagreba iz lipnja 2016.

http://bit.ly/BazneStanice_propisi

http://www.poslovni.hr/hrvatska/fanjek-b...

Gradonačelnici i načelnici mnogih gradova i mjesta u Hrvatskoj to su učinili za svoje građane.

Virovitica
https://www.icv.hr/2017/08/skinuta-bazna...

Pula
https://www.glasistre.hr/c151aa39-71c6-4...

Jezera
http://www.tisno.hr/clanci/zabrana-posta...

Privlaka kod Zadra
http://www.zadarskilist.hr/clanci/211120...

S poštovanjem,

Zagrebbz
#zagrebbz
http://zagrebbz.simplesite.com/

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovani/a,

nastavno na Vaš podnesak lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove