Bodovi zadnjih upisanih na diplomske smjerove Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: o tome koliko su bodova imali zadnji upisani studenti za 2021./22. akademsku godinu na sljedećim smjerovima: Financije, Analiza i poslovno planiranje.

S poštovanjem,

Mislav Slaviček

Sent request to Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet again, using a new contact address.

Paola Markek, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

1 privitaka

Poštovani, 
nastavno na Vaš upit o posljednjim upisanima na smjer Finnacije i Analiza
i poslovno planiranje, ovdje se radi o studentima 4. godine studija. 
Tako u prošloj akademskoj godini, za redovni upis na smjer Financije,
posljednji upisani imao je prosjek ocjena 3,074. 
Dok je na redovni upis na smjer Analiza i poslovno planiranje, posljednji
upisani imao prosjek ocjena 3,444. 
Srdačan pozdrav, 

Paola Markek

PR Representative & Social Media Manager 

Faculty of Economics & Business Zagreb

tel: +385 1 238 3248

mob: +385 99 8054 213

VPN: 897

e-mail: [1][e-mail adresa]

 

[2]Opis: cid:[email protected]

________________________________________________________________________________

10000 Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 6 • Tel: +385 1 238 333, Fax: 233 5633

E-mail: [3][e-mail adresa], [4]www.efzg.unizg.hr • Žiro račun:
2360000-1101351242, OIB: 27208467122

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.efzg.unizg.hr/