Bodovni prag na dentalnoj medicini u splitu

Zahtjev za pristup informacijama od Marijeta Stanić za Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko je bodova imao zadnji upisani student 2019. godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalne medicine u Splitu.

S poštovanjem,

Marijeta Stanić

Diana Raos, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Poštovana,
Sukladno Vašem traženju, izvješćujem Vas da je zadnji upisani (30.) ostvario ukupno 662,5 bodova.
S poštovanjem,
Diana Raos

prikazati citirane dijelove