Plaćanje studija u ratama
Odgovor Sveučilište u Rijeci prema Nina Bobesić dana .

Uspješan.

Poštovana, Na Filozofskom fakultetu u Rijeci ne postoji mogućnost plaćanja kreditnim karticama, a školarina se može iznimno platiti u dvije rate na...
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev od 4. travnja 2016. godine u kojem se obraćate Sveučilištu u Rijeci za zahtjevom za dostavom financijskih izvješća s...
Poštovani, Hvala na traženim podacima. S poštovanjem, Daria Glavan Šćulac Daria Glavan Šćulac, dipl. iur. Pravna i kadrovska služba Sveučilište u Rije...
Poštovana, člankom 26. Pravilnika o studijima propisano je: "Pravo prijave na natječaj za upis na sveučilišne preddiplomske studije, integrirane pred...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?