Za: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Koliko bodova je ostvario zadnji upisani student na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine u Rijeci? Ako možete navesti podatke za posljednje tri godine. Hvala.

S poštovanjem,

Magdalena Prpić

Za: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Bodovni prag na Medicinskom fakultetu u Rijeci'. Prema Zakonu tijelo javne vlasti trebalo je odgovoriti do sada.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/bodo...

S poštovanjem,

Magdalena Prpić

Za: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Bodovni prag na Medicinskom fakultetu u Rijeci'. Prema Zakonu tijelo javne vlasti trebalo je odgovoriti do sada.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/bodo...

S poštovanjem,

Magdalena Prpić

Sent request to Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet again, using a new contact address.

Nina Vičić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

1 privitaka

Poštovana,
u privitku se nalazi odgovor na vaš zahtjev.
Ljubazno molim potvrdu primitka ovog maila.
S poštovanjem,

Nina Vičić, dipl. oec.
viši stručni savjetnik
Ured tajnika
Medicinski fakultet u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka - HR
Tel: +385 (0)51 651 203 • Mob: +385 (0)91 16 51 223
e-mail: [MedRI e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove