Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Matija Jurić molimo prijavite se i označite posljednji status.

Bodovni prag za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - Veterinarska medicina u 2021. godini

Čekamo da Matija Jurić pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Za: Sveučilište u Zagrebu

Poštovani,
molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email koliko bodova je ostvario prvi i zadnji upisani student na studijskom programu:

Veterinarska medicina

Lijep pozdrav,
Matija Jurić

Sveučilište u Zagrebu

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da Sveučilište u Zagrebu ne posjeduje traženu informaciju te je Vaš zahtjev za pristup informacijama sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ustupljen Vterinarskom fakultetu na e mail adresu: [e-mail adresa]

Srdačan pozdrav

Službenica za informiranje Sveučilišta u Zagrebu
Marija Vujica, mag. Iur.

prikazati citirane dijelove

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Matija Jurić molimo prijavite se i označite posljednji status.