Broj ili postotak prijava građevinskoj inspekciji od strane katastara vezano za prijavu izgrađenog zemljišta

Marko Premec je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Poštovani Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas informaciju koliko je predmeta prijavljeno npr u periodu od 2010 do danas po prijavi izgrađenog zemljišta od strane katastra građevinskoj inspekciji te koliko ih je riješeno. Po meni dostupnim informacijama prilikom svake nove izmjere značajan broj građevina se u katastru evidentira kao izgrađeno zemljište ukoliko se izmjereno stanje ne podudara s dozvolom, a katastar je u puno boljem stanju od zemljišnih knjiga te je redovitije ažuriran. Katastar je zatim po službenoj dužnosti dužan obavijestiti građevinsku inspekciju i to je najjednostavniji put da se utvrde nelegalni graditelji.
Ukoliko je broj prijavljenih slučajeva malen znači da katastri kao tijela državne uprave ne rade svoj posao kako treba, ako je mali postotak riješenih slučajeva znači da građevinska inspekcija ne radi svoj posao kako treba.
Ukoliko sam u krivu molim vas očitovanje da li nešto od navedenog nije točno te budući da je djelatnost građenja regulirana profesija molim vas da navedete kojim zakonima, pravilnicima i podzakonskim aktima se regulira navedeno pitanje sa člancima koji se posebno odnose na gore navedeni postupak tako da odgovor nije preopćenit.

S poštovanjem,

Marko Premec dipl.ing.arh.

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani g. Premec,

U ovom tijelu ne vodi se službena evidencija o zaprimljenim obavijestima
zaprimljenim od ureda za katastar o izgrađenom zemljištu, pa Vam ne možemo odgovoriti na Vaš upit.
Napominjemo da je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13 ,člankom 5.
određeno što je informacija koju posjeduju tijela javne vlasti -
3) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea,
registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Obavijesti Ureda za katastar predstavljaju informaciju o mogućoj bespravnoj gradnji
te se kao takve uvrštavaju u plan rada područnih jedinica.

Srdačan pozdrav,                     

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove

Poštovani Zahtjev za pristup informacijama,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovani,
da li se vodi evidencija, ako ne vodi ministarstvo da li vodi katastar te tko je nadležan za dostavljanje podataka od strane katastra građevinskoj inspekciji. Odgovor tipa ne vodi se evidencija ne smatram zadovoljavajućim jer u principu to nije odgovor koji sam tražio.

S poštovanjem,

Marko Premec

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani g. Premec,

Dostavljena Vam je informacija koju posjeduje ovo tijelo javne vlasti,
drugih ili drugačijih informacija ovo Ministarstvo ne posjeduje.

Srdačan pozdrav,                     

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove