Broj primljenih doza cijepiva za COVID-19 u Krapinsko-zagorskoj županiji

Zahtjev za pristup informacijama od Josipa Dika za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Koliko je doza cijepiva protiv bolesti COVID-19 distibuirano u Krapinsko-zagorskou županiju, te koliko je istih poslano/zaprimljeno u Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije (Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina).

S poštovanjem,

Josipa Dika

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 privitaka

 

 

 

 

 

----------------------------

 

Kabinet ministra

 

t:    + 385 1 4607 555

e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

[1]zdravstvo.gov.hr

----------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. http://zdravstvo.gov.hr/

Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Koliko je doza cijepiva protiv bolesti COVID-19 distibuirano u Krapinsko-zagorskou županiju, te koliko je istih poslano/zaprimljeno u Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije (Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina).

S poštovanjem,

Josipa Dika
stručna suradnica
Gong, udruga
Ul. Valentina Vodnika 4, Zagreb