Broj svih kaznenih djela prikazanih po člancima iz Kaznenog zakona

Barbara Perasović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija, molim dostavu informacija tj. podatke o broju svih kaznenih djela prikazanih po člancima iz Kaznenog zakona:

Glava 9, Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva;
Glava 10, Kaznena djela protiv života i tijela;
Glava 11, Kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda;
Glava 12, Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja;
Glava 13, Kaznena djela protiv osobne slobode;
Glava 14, Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa;
Glava 15, Kaznena djela protiv časti i ugleda;
Glava 16, Kaznena djela protiv spolne slobode;
Glava 17, Kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta;
Glava 18, Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece;
Glava 19, Kaznena djela protiv zdravlja ljudi;
Glava 20, Kaznena djela protiv okoliša;
Glava 21, Kaznena djela protiv opće sigurnosti;
Glava 22, Kaznena djela protiv sigurnosti prometa;
Glava 23, Kaznena djela protiv imovine;
Glava 24, Kaznena djela protiv gospodarstva;
Glava 25, Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka;
Glava 26, Kaznena djela krivotvorenja;
Glava 27, Kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva;
Glava 28, Kaznena djela protiv službene dužnosti;
Glava 29, Kaznena djela protiv pravosuđa;
Glava 30, Kaznena djela protiv javnog reda;
Glava 31, Kaznena djela protiv biračkog prava;
Glava 32, Kaznena djela protiv Republike Hrvatske;
Glava 33, Kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije;
Glava 34, Kaznena djela protiv oružanih snaga Republike Hrvatske.

Zanimaju me podaci za godine 2011, 2012, 2013 i 2014, po Policijskim upravama na području RH.
Molila bih i da uključite i stopu razriješenosti ovih dijela ako postoje te informacije.

U slučaju kakvih pitanja, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Kozar Vesna, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke o ukupnom broju prijavljenih i
razriješenih kaznenih djela, koeficijentu razriješenosti i udjelu u
ukupnom broju kaznenih djela na području RH razvrstanim po policijskim
upravama za 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu.

Što se tiče Kaznenih djela protiv osobne slobode napominjemo da se Kazneni
zakon mijenjao te su kaznena djela: protupravno oduzimanje slobode (čl.
124), otmica (čl. 125.), prijetnja (čl.129.) do promjene zakona spadale
pod glavu 11. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, a
u 2013. i 2014. godini kaznena djela: protupravno oduzimanje slobode (čl.
136.), otmica (čl. 137.), prisila (čl.138.), prijetnja (čl.139),
nametljivo ponašanje (čl.140.) čine glavu 13. Kaznena djela protiv osobne
slobode Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

 

S poštovanjem,

 

 

Vesna Kozar

 

                                  

MUP RH

GLAVNO TAJNIŠTVO

Služba za strateško planiranje,

analitiku i razvoj

 

Ulica grada Vukovara 33

10 000 Zagreb

 

Barbara Perasović

Za: Kozar Vesna

PREDMET: Zahtjev za dopunu informacija

Zahvaljujem na Vašem odgovoru i dostavljenim informacijama.

Dostavljene informacije odnose se na statistiku na razini Republike Hrvatske. Međutim, nedostaje informacija prikazana po policijskim postajama u RH koju sam zatražila u zahtjevu, te bih molila da mi dostavite i te podatke.

Zahvaljujem se unaprijed.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Kozar Vesna, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovana,

u zahtjevu ste tražili podatke po policijskim upravama ne postajama. Poslana excel radna knjiga s 4 radna lista (za svaku godinu posebno) sadrži ukupno podatke na razini Republike Hrvatske te niže navedeno su podaci za svaku policijsku upravu posebno (20 policijskih uprava) i svaka sadrži sve članke iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Vesna Kozar

prikazati citirane dijelove

Barbara Perasović

Za: Kozar Vesna

Poštovana,

zahvaljujem na odgovoru i informacijama, nisam vidjela kako su niže navedeni i ostali podatci.

S poštovanjem,
Barbara Perasović

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovana,
priloženo dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev. Ljubazno molimo potvrdite primitak.

S poštovanjem,
Ured glavnog ravnatelja policije

Barbara Perasović

Za: Ured Glavnog Ravnatelja Policije

Poštovani,

Ovim putem se zahvaljujem i potvrđujem primitak Vašeg odgovora na moj zahtjev.

S poštovanjem,
Barbara Perasović