Broj turista u 2014. godini

Sonja Radočaj je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Turistička zajednica Grada Kutine

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas statističke podatke o broju turista kojima Vi raspolažete, a koji su u nadležnosti Turističke zajednice Kutina. Moli se dostava traženih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Marijana Musij, TZG Kutine, Turistička zajednica Grada Kutine

Poštovana,

molimo Vas da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
([1]http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...),

Članak 18., uskladite svoj Zahtjev kako bismo Vam pravovaljano mogli
odgovoriti.

 

Članak 18.

(1) Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog
ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se
službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije,
smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se
zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

(4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži
pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

 

S poštovanjem,

 

Marijana Musij

voditeljica funkcionalnog marketinga

i projektnog planiranja
_______________________________   

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE

Tržna 8, Kutina

T: 044 681 004, F: 044 680 110

E: [2][Turistička zajednica Kutina e-mail za zahtjeve]

W: [3]www.turizam-kutina.hr

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

Niže dostavljam zahtjev radi ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija.

● Molim vas da povratno potvrdite primitak ovog zahtjeva odgovorm na ovaj email.
● Molim vas da povratno javite urudžbeni broj ovog predmeta.

Za:
Turistička zajednica grada Kutine
Tržna 8
44320 Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas statističke podatke o broju turista kojima Vi
raspolažete, a koji su u nadležnosti Turističke zajednice Kutina. Moli se dostava traženih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

Svrha ponovne uporabe informacija
- nekomercijalno.

Traženi način pristupa informaciji
- ostalo: u otvorenom digitalnom strojno čitljivom formatu (npr. xls ili csv)
- preferiram komunikaciju elektronskim putem: odgovor na ovu email adresu (ne slati poštom, štedimo okoliš!)

S poštovanjem,

Sonja Radočaj
[poštanska adresa sakrivena]
10 000 Zagreb

Marijana Musij, TZG Kutine, Turistička zajednica Grada Kutine

Poštovana,
zaprimili smo Vaš Zahtjev, na koji ćemo odgovoriti u zakonskom roku.
Klasa: 008-02/01-15/1, Ur.br.: 15-01/02-15-2.

S poštovanjem,

Marijana Musij
voditeljica funkcionalnog marketinga
i projektnog planiranja
_______________________________
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE
Tržna 8, Kutina
T: 044 681 004, F: 044 680 110
E: [Turistička zajednica Kutina e-mail za zahtjeve]
W: www.turizam-kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Marijana Musij, TZG Kutine, Turistička zajednica Grada Kutine

1 privitaka

Poštovana,
temeljem Vašeg Zahtjeva, u privitku dostavljam tražene podatke.

Napomena: sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Čl. 30. st.1.
Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu kad omogućuje ponovnu upotrebu informacija.

S poštovanjem,

Marijana Musij
voditeljica funkcionalnog marketinga
i projektnog planiranja
_______________________________
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE
Tržna 8, Kutina
T: 044 681 004, F: 044 680 110
E: [Turistička zajednica Kutina e-mail za zahtjeve]
W: www.turizam-kutina.hr

prikazati citirane dijelove