Broj turista u 2014. godini

Pisani zahtjev podnositelja Ivica Jeđud za Turistička zajednica općine Bilice

Zahtjev je uspješan.

Od: Ivica Jeđud

Poštovani Turistička zajednica Bilice,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas statisticke podatke o broju turista kojima Vi raspolazete
a koji su u nadleznosti Turistička zajednica Bilice. Moli se
dostava trazenih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do
31.12.2014.

S poštovanjem,

Ivica Jeđud

Spojite s ovim

Od: Joško Erceg


Attachment TURISTI KA ZAJEDNICA NO ENJA 2014.doc
19K Download View as HTML


 
The message is ready to be sent with the following file or link
attachments:
TURISTIČKA ZAJEDNICA - NOĆENJA 2014

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent
sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail
security settings to determine how attachments are handled.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Turistička zajednica općine Bilice može: