Broj turista u 2014. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Daria Markić za Turistička zajednica područja Centar svijeta, Ludbreg

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Turistička zajednica Ludbreg,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Molim vas statisticke podatke o broju turista kojima Vi raspolazete a koji su u nadleznosti Turistička zajednica Ludbreg. Moli se dostava trazenih informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

S poštovanjem,

D. M.

Turistička zajednica Grada Ludbrega, Turistička zajednica područja Centar svijeta, Ludbreg

Poštovana,

Na području nadležnosti Turističke zajednice grada Ludbrega, u razdoblju od
01.01.2014. do 31.12.2014. godine
ostvareno je ukupno 3991 dolazaka turista (od čega 1266 domaćih i 2725
stranih) te ukupno 6875 noćenja (od čega 2336 domaćih te 4539 stranih).
S poštovanjem,

Andreja Horvat, direktorica Turističkog ureda
......................................................................................
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA
Trg Sv. Trojstva 14
42230 Ludbreg
tel/fax 042-810-690
[Turistička zajednica Ludbreg e-mail za zahtjeve]

----- Original Message -----
From: "Daria Markić" <[ZPPI #338 email]>
To: "Zahtjevi za ZPPI upućeni prema Turistička zajednica Ludbreg"
<[Turistička zajednica Ludbreg e-mail za zahtjeve]>
Sent: Friday, April 17, 2015 9:40 AM
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Broj turista u 2014. godini

Poštovani Turistička zajednica Ludbreg,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:
Molim vas statisticke podatke o broju turista kojima Vi raspolazete a koji
su u nadleznosti Turistička zajednica Ludbreg. Moli se dostava trazenih
informacija za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2014.

S poštovanjem,

D. M.

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #338 email]

Je li [Turistička zajednica Ludbreg e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Turistička zajednica Ludbreg? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen
na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga
korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim
pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------