Broj učenika azilanata/tražitelja azila upisanih u osnovne škole Grada Zagreba

Zahtjev za pristup informacijama od Filip Gospodnetić za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
za potrebe izrade doktorske disertacije pod nazivom "Provjera postavki Berryeva modela akulturacije u obrazovnom kontekstu" u kojem istražujem odnos učitelja i učenika azilanata/tražitelja azila, molio bih vas informaciju o broju učenika tražitelja azila/azilanata koji su upisani o osnovne škole u Gradu Zagrebu u školskoj godini 2021./2022. te 2022./2023.

S poštovanjem,

Filip Gospodnetić

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
potvrđujemo primitak.
Grad Zagreb
Službenik za informiranje

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, pozivom na odredbu članka 22. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) kojom je propisano da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, određuje se produženje roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji za još 15 dana računajući od 2. travnja 2023.

Molim potvrdu primitka.

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
od nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade dana 31. ožujka 2023. zaprimili smo očitovanje u svezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama u kojem sukladno traženome dostavljaju podatke službene evidencije ovog Ureda:
"U školskoj godini 2021./2022. u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja uključeno je
- 12 učenika - tražitelja međunarodne zaštite;
- 29 učenika - osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

U školskoj godini 2022./2023. u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja uključeno je
- 13 učenika - tražitelja međunarodne zaštite;
- 27 učenika - osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita."

Molimo potvrdu primitka.

S poštovanjem,
Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove