Članstva turističkih zajednica u međunarodnim organizacijama

Zahtjev za pristup informacijama od Milka Schlossberg za Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska turistička zajednica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu:

- Članstva turističkih zajednica u međunarodnim organizacijama

Dobiveni podaci biti ce koristeni u nekomercijalne svrhe.

S poštovanjem,
Milka Schlossberg

Milka Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev se temelji na obavezi tijela da proaktivno objavljivljuju ovakve skupove podatka iz njihove nadleznosti a odnosi se na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), glava III. "Obaveze tijela javne vlasti", naslov "Objavljivanje informacija," clanak 10., stavak 1. "Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati," tocka 5. "registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe".

Statut Hrvatske turisticke zajednice (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...), glava II. propisuje zadace Hrvatske turisticke zajednice, a clanak 7, tocka 14. definira da je jedna od zadaca HTZ-a vođenje evidencije članstva turističkih zajednica u međunarodnim organizacijama.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Davorin Purgarić, Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev u privitku Vam dostavljamo traženu informaciju sastavljenu prema podacima s kojima trenutno raspolažu naše stručne službe.

S poštovanjem

Davorin Purgarić
voditelj
Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

Hrvatska turistička zajednica
Glavni ured
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska
t. +385 1 46 99 314 | f. +385 1 45 57 827
e. [HTZ e-mail za zahtjeve] | w. www.hrvatska.hr

fb. http://www.facebook.com/croatia.hr
yt. http://www.youtube.com/croatia
tw. http://www.twitter.com/Croatia_hr

prikazati citirane dijelove