Članstvo grada u udrugama

Katarina je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Grad Zagreb,

Informacija koja se traži:
- u kojim je sve udrugama Grad Zagreb članica i,
- koje je udruge osnovao Grad Zagreb.

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje traženw informacije elektronskim putem (na ovu adresu)

S poštovanjem,
Katarina M*****

Poštovani Grad Zagreb,

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za pristup informacijama koji sam dostavila dana 4. siječnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Katarina M*****

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

Obavještavamo Vas da smo Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimili te uputili dopis nadležnome Uredu. Odgovor Ureda proslijedit ćemo Vam čim pristigne.

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

________________________________________
Šalje: Katarina M***** [[ZPPI #959 email]]
Poslano: 20. siječanj 2016 14:56
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Članstvo grada u udrugama

Poštovani Grad Zagreb,

Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili moj zahtjev za pristup informacijama koji sam dostavila dana 4. siječnja 2016.

Možda je zahtjev završio kao spam (neželjena pošta) te ćete možda trebati provjeriti s vašim IT odjelom.

Odgovorite ako ne možete pronaći zahtjev da ponovno pošaljem svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Katarina M*****

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #959 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Poštovani Pristup informacijama gradonačelnika,

Hvala vam na potvrdi o zaprimanju.

Cekati cu vas odgovor.

S poštovanjem,

Katarina M*****

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

Obavještavamo Vas da smo Vaš zahtjev za pristup informacijama zaprimili te
uputili dopis nadležnome Uredu. Odgovor Ureda proslijedit ćemo Vam čim
pristigne.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje
Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

Dragica Kovačić, Grad Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

u attach Vam dostavljamo odgovor na Vaš upit, lijep pozdrav,

 

 

Dragica Kovačić, dipl.iur.

Pomoćnica pročelnika za udruge

 

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Trg Stjepana Radića 1

Tel: + 385 1 610-1213

Fax: + 385 1 610-0164

E-pošta: [1][e-mail adresa]

Url.:http:/www.zagreb.hr

 

 

 

 

From: Patricija Car
Sent: Wednesday, January 27, 2016 11:57 AM
To: Dragica Kovačić
Subject:

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Dragica Kovačić, Grad Zagreb

U vasem odgovoru naveli ste:
"Upucujemo vas na to da je clankom 38. toc. 32 Statuta Grada Zagreba propisano da Skupstina Grada Zagreba kao predstavnicko tijelo, odlucuje o osnivanju udruzenja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruzenjima lokalnih zajednica (udrugama), a toc. 33 istog clanka Statuta, da Skupstima Grada Zagreba odlucuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih drzava."

Molim vas da sukladno odredbi Zakon ao pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15) clanak 21, ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,
Katarina M*****

Dragica Kovačić, Grad Zagreb

Poštovana,
s obzirom na to da je Gradskom uredu za opću upravu kao registracijskom tijelu prema Zakonu o udrugama, proslijeđen Vaš upit iz Ureda gradonačelnika, odnosno od strane Službenice za informiranje, njoj je i odgovoreno, a Vama je odgovor dostavljen samo na znanje kao informacija. Dakle, Ured gradonačelnika, dotično službenica za informiranje, nadležna je uputiti Vas na ured/službu koja je zadužena za provedbu navedenih odredbi Statuta Grada Zagreba, a ne ovaj Gradski ured koji vodi Registar udruga RH i registar stranih udruga u RH kao posao državne uprave, a ne evidenciju podataka koja bi se odnosila na lokalnu/područnu samoupravu/upravu i kao upravno tijelo niti je nadležan niti ima saznanja o tome je li i koja služba vodi evidenciju ili ima saznanja o informacijama kojima tražite pristup iz kojeg razloga niti Službenicu za informiranje niti Vas nije uputilo na nadležno tijelo/službu.

Lijep pozdrav,

Dragica Kovačić, dipl.iur.
Pomoćnica pročelnika za udruge

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU
Trg Stjepana Radića 1
Tel: + 385 1 610-1213
Fax: + 385 1 610-0164
E-pošta: [e-mail adresa]
Url.:http:/www.zagreb.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Zagreb

Povodnom odgovora Dragice Kovačić, dipl.iur., Pomoćnica pročelnika za udruge:
"Upucujemo vas na to da je clankom 38. toc. 32 Statuta Grada
Zagreba propisano da Skupstina Grada Zagreba kao predstavnicko
tijelo, odlucuje o osnivanju udruzenja lokalnih zajednica i
pristupanju Grada Zagreba udruzenjima lokalnih zajednica
(udrugama), a toc. 33 istog clanka Statuta, da Skupstima Grada
Zagreba odlucuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave
i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim
i regionalnim jedinicama drugih drzava."

Molim vas da sukladno odredbi Zakon ao pravu na pristup
informacijama ( NN 25/13, 85/15) clanak 21, ako tijelo javne vlasti
ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je
posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana
od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će
obavijestiti podnositelja.

Dragica Kovačić, dipl.iur., Pomoćnica pročelnika za udruge je u sljedecem odgovoru napomenula:
s obzirom na to da je Gradskom uredu za opću upravu kao registracijskom tijelu prema Zakonu o udrugama, proslijeđen Vaš upit iz Ureda gradonačelnika, odnosno od strane Službenice za informiranje, njoj je i odgovoreno, a Vama je odgovor dostavljen samo na znanje kao informacija. Dakle, Ured gradonačelnika, dotično službenica za informiranje, nadležna je uputiti Vas na ured/službu koja je zadužena za provedbu navedenih odredbi Statuta Grada Zagreba, a ne ovaj Gradski ured koji vodi Registar udruga RH i registar stranih udruga u RH kao posao državne uprave, a ne evidenciju podataka koja bi se odnosila na lokalnu/područnu samoupravu/upravu i kao upravno tijelo niti je nadležan niti ima saznanja o tome je li i koja služba vodi evidenciju ili ima saznanja o informacijama kojima tražite pristup iz kojeg razloga niti Službenicu za informiranje niti Vas nije uputilo na nadležno tijelo/službu.

S poštovanjem,
Katarina M*****

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

    Poštovana,

 

    temeljem članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.
25/13 i 85/15) obavještavam Vas o potrebi produženja roka za ostvarivanje
prava na pristup informaciji u vezi s dostavom dokumentacije glede
članstva Grada Zagreba u udrugama iz razloga što je za isto potrebno
dobiti odgovore od svih gradskih ureda (tijela), od kojih je dio
lociran izvan sjedišta javne vlasti.

 

    S poštovanjem

 

 

Službenica za informiranje

Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

4 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljam Vam skenirane odgovore po Vašem zahtjevu za pristup
informacijama u vezi članstva Grada Zagreba u udrugama, i to:

- odgovor Stručne službe Gradske skupštine, Klasa: 008-02/16-02/56,
Urbroj: 251-01-06-16-2 od 10. veljače 2016.;

- Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Klasa: 008-02/16-02/70,
Urbroj: 251-16-31/01-16-2 od 16. veljače 2016. 

- Gradskog ureda za zdravstvo, Klasa: 500-01/16-001/157, Urbroj:
251-11-02-2/206-16-2 od 08. veljače 2016. (zaprimljen  u Uredu
gradonačelnika putem faxa 18. veljače 2016.)    

 

    Također, s time u vezi zaprimljen je putem elektroničke pošte i
odgovor Ureda gradonačelnika koji glasi:

 

    " Vezano uz Vaš dopis KLASA: 008-02/16-002/9, URBROJ:
251-025-04/1/2-16-10 u kojem tražite dostavu podataka o udrugama kojima je
Grad Zagreb član i/ili osnivač obavještavamo Vas, a na osnovu podataka
koje su nam dostavili voditelji ustrojstvenih jedinica Ureda
gradonačelnika, savjetnici gradonačelnika, pomoćnici i savjetnici
pročelnika, da je Grad Zagreb član u sljedećim udrugama:

 

1.       Hrvatska zajednica županija

2.       Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

3.       Europski dom

4.       Major Cities of Europe / međunarodna mreža /

5.       Unija glavnih gradova srednje i istočne Europe    "

 

S poštovanjem

 

Službenica za informiranje

Ljiljana Podunajec, dipl.iur 

 

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

1 privitaka

    Poštovana,

 

    U privitku dostavljamo Vam odgovor Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada, Klasa: 350-07/16-01/66, Ur. br.:
251-05-03/2-004-15-2, od 19. veljače 2016., po Vašem zahtjevu za pristup
informacijama.

 

    S poštovanjem

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    Odgovor Ureda za programe i projekte Europske unije na zahtjev za piristup informacijama Katarine M.PDF.pdf

    376K Download View as HTML

  • Attachment

    Odgovor Stru ne slu bem gradona elnika po zahtjevu za pristup informacijama Katarine M.PDF.pdf

    398K Download View as HTML

    Poštovana,
 
    u privitku dostavljamo Vam, po Vašem zahtjevu na pristup
informacijama, odgovor Stručne službe gradonačelnika, klasa:
008-02/16-01/21, ur.br.: 251-03-04/2-16-2, od 19. veljače 2016.,
zaprimljen u Uredu gradonačelnika 23. veljače 2016. te odgovor Ureda za
programe i projekte Europske unije, klasa: 008-02/16-002/83, ur.br.:
251-20-01-16-2, od 19. veljače 2016., zaprimljen u Uredu gradonačelnika
24. veljače 2016.
 
    Nadalje, obavještavam Vas da su u međuvremenu stigli i odgovori
sljedećih Ureda: Gradskog ureda za financije, Gradskog ureda za
gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu
okoliša i održivi razvoj, Gradskog ured za socijalnu zaštitu i osobe s
invaliditetom te Službe za mjesnu samoupravu. Odgovori istih  Ureda/Službe
su da ne raspolažu traženim podacima odnosno dokumentacijom iz koje bi
se traženi podaci mogli dati.   
 
    
    S poštovanjem
 
SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

potkrala  se greška u mailu  koji Vam  je poslaln 18. veljače 2016.;  u
odgovoru Ureda gradonačelnika pod rednim brojem 5. naziv udruge treba
stajati:  Unija glavnih gradova srednje i jugoistočne Europe.

 

S poštovanjem

 

Službenica za informiranje

Ljiljana Podunajec, dipl. iur.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Pristup informacijama gradonačelnika
Poslano: 18. veljača 2016 14:07
Prima: [ZPPI #959 email]
Predmet: Odgovor: Katarina M***** - zahtjev za pristup informaciji

Poštovani,

u privitku dostavljam Vam skenirane odgovore po Vašem zahtjevu za pristup
informacijama u vezi članstva Grada Zagreba u udrugama, i to:

- odgovor Stručne službe Gradske skupštine, Klasa: 008-02/16-02/56,
Urbroj: 251-01-06-16-2 od 10. veljače 2016.;

- Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Klasa: 008-02/16-02/70,
Urbroj: 251-16-31/01-16-2 od 16. veljače 2016. 

- Gradskog ureda za zdravstvo, Klasa: 500-01/16-001/157, Urbroj:
251-11-02-2/206-16-2 od 08. veljače 2016. (zaprimljen  u Uredu
gradonačelnika putem faxa 18. veljače 2016.)    

 

    Također, s time u vezi zaprimljen je putem elektroničke pošte i
odgovor Ureda gradonačelnika koji glasi:

 

    " Vezano uz Vaš dopis KLASA: 008-02/16-002/9, URBROJ:
251-025-04/1/2-16-10 u kojem tražite dostavu podataka o udrugama kojima je
Grad Zagreb član i/ili osnivač obavještavamo Vas, a na osnovu podataka
koje su nam dostavili voditelji ustrojstvenih jedinica Ureda
gradonačelnika, savjetnici gradonačelnika, pomoćnici i savjetnici
pročelnika, da je Grad Zagreb član u sljedećim udrugama:

 

1.       Hrvatska zajednica županija

2.       Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

3.       Europski dom

4.       Major Cities of Europe / međunarodna mreža /

5.       Unija glavnih gradova srednje i istočne Europe    "

 

S poštovanjem

 

Službenica za informiranje

Ljiljana Podunajec, dipl.iur