Članstvo županije u udrugama

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

Ljubazno vas molim ako ste u mogućnosti odgovorom potvrdite
primitak ovog emaila.

Informacija koja se traži:
- u kojim je sve udrugama ovo tijelo javne vlasti članica,
- koje je udruge osnivalo ovo tijelo javne vlasti.
Ukoliko vam je poznato, navedite datum zadnjeg stanja (odnosno dana pisanja izvjestaja).

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje tražene informacije elektronskim putem (na ovu elektronsku adresu)

S poštovanjem,
Katarina M*****

Snježana Borović,

3 privitaka

 

                    

    REPUBLIKA HRVATSKA

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poslove Skupštine

i opće poslove

KLASA: 008-01/16-01/1

URBROJ: 2186/1-10-16-3

Varaždin, 7. Siječnja 2016.

 

Poštovana,

 

U smislu članka 18.st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ broj. 25/13 i 85/15) te sukladno propisanom obrascu Upisnika o
zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama, molimo Vas da nam dostavite svoju adresu.

 

S poštovanjem,

 

 

Službenik za informiranje

Varaždinske županije

Milivoj Težački, mag.iur.

 

 

 

 

Snježana Borović

Referent za stručne poslove Županijske skupštine

Upravni odjel za poslove Skupštine

i opće poslove

 

T: +385 42 390 526

F: +385 42 211 387

M: +385 99 2202 374

E: [1][e-mail adresa]

 

Varaždinska županija / Varazdin County

Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

Republika Hrvatska / Republic of Croatia

 

[2]www.varazdinska-zupanija.hr

[3]lv (Small)

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[e-mail adresa]
2. file:///tmp/www.varazdinska-zupanija.hr

Poštovani Snježana Borović,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja
elektronska adresa putem koje sam poslala zahtjev elektronskim
putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija.
Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem
odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada
dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup
informacijama te zbog sigurnosti osobnih podatka i politici
privatnosti ove internetske stranice zabranjemo je slati kućnu
adresu putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

Molim vas budite ljubazni i provjerite da moj email s kucnom
adresom nije zavrsio u Junk folderu (Nezeljena posta).

S poštovanjem,

Katarina M*****

Snježana Borović,

2 privitaka

 

 

                    

    REPUBLIKA HRVATSKA

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poslove Skupštine

i opće poslove

Službenik za informiranje

Varaždinske županije

KLASA: 008-01/16-01/1

URBROJ: 2186/1-10-16-11

Varaždin, 12. siječnja 2016.

 

 

Poštovana,

 

U privitku dostavljamo Vam podatke prikupljene povodom Vašeg Zahtjeva za
pristup informacijama od 7. siječnja 2016. godine.

 

S poštovanjem,

 

 

Službenik za informiranje

Varaždinske županije

Milivoj Težački, mag.iur.